Канцеларије затрпане жалбама

kkk

На адресу Омбудсмана за људска права БиХ лани је стигло више хиљада жалби грађана у
којима је указано на кршење њихових права, а надлежни су, анализирајући стање на терену,
закључили да ситуација још није задовољавајућа.
Надлежни у тој институцији сабрали су притужбе које су им пристигле од јануара до краја
децембра прошле године, а статистика је показала укупан број већи за 106 у односу на 2017.
годину, тако да је лани запримљено 3.266 тих поднесака.
Од укупног броја запримљених жалби највише их се, као и годину раније, односило на
повреде грађанских и политичких права, односно 1.819 или 55,7 одсто, што је незнатно мање
у односу на 2017. годину.
Када је ријеч о жалбама које се односе на рад судова, таквих је стигло 389, што је знатно
мање у односу на годину раније када су биле 624 жалбе.
- Најчешће су то жалбе које се односе на дужину трајања поступака - казали су у институцији
Омбудсмана за људска права.
На њихову адресу стигло је и 13 жалби у којима је Уставни суд БиХ означен као одговорна
страна, што је већи број у односу на претходну годину, а које се, између осталог, односе на
неизвршавање одлука и дужину трајања поступака пред тим судом.
Поштеђени нису били ни тужиоци. На рад тужилаштава у 2017. години су запримљене 74
жалбе које се односе на поступање тужилаштава у Сарајеву, Бањалуци, Тузланском кантону и
на другим адресама.
- На рачун тужилаштава у 2018. години је било 75 жалби - истакли су у тој институцији и
додали да су се оне односиле на непредузимање законом прописаних радњи у вези са
поднесеним кривичним пријавама грађана и правних лица, неизвршење судских одлука, те
неуједначеност кривичног законодавства.
Запримљен је мањи број жалби које се односе на рад и поступање адвоката, како оних које
грађани ангажују по властитом избору, тако и оних који су грађанима додијељени по
службеној дужности те ангажованих у систему бесплатне правне помоћи. У жалбама грађани
изражавају незадовољство начином заступања, залагањем адвоката током поступка пред
надлежним тијелима, истичу лошу комуникацију у смислу недовољне информисаности о
радњама у поступку, као и пропуштањем рокова за предузимање правних радњи у
поступцима.
Жалбени наводи односе се, како су казали у институцији Омбудсмана, и на рад адвокатских
комора. Евидентирана су обраћања грађана због тога што предметна комора није ни
покренула поступак по пријавама на адвокате. Осим наведеног, жалиоци сматрају да
упућивање притужби истима не резултује спровођењем објективног и непристрасног
поступка него, прије свега, задовољењем прописане форме.
Омбудсмани су указали да су грађани незадовољни и због немогућности извршења
правоснажних и извршних одлука судова те органа управе.
- Без обзира на постојање омбудсмана у овом капацитету дуги низ година, грађани нам се још
обраћају захтијевајући пружање бесплатне правне помоћи у смислу састављања поднесака

као што су тужбе, приједлози за извршење или жалби на одлуке судова или органа управе, те
заступања у судским поступцима или поступцима пред органима управе или измјене судских
одлука и слично, што није у надлежности Омбудсмана - казали су у тој институцији.
Омбудсмани су истакли да је обавеза јавне управе у извршавању властитих обавеза према
грађанима да јамчи побољшање квалитета рада тако што ће водити рачуна да одлуке које
утичу на права или интересе појединаца буду засноване на закону, да садржај таквих одлука
буде у складу са законом те да поштују принцип једнаког третмана и избјегавају
дискриминацију.
- Примјетно је да се суштина жалби које се односе на слободу изражавања и приступ
информацијама из године у годину понавља. Јавна тијела и даље не поштују рокове за
доношење одлуке о првостепеном и другостепеном поступку, доносе рјешења која не садрже
све законом прописане елементе - образложење, поука о правном лијеку, те формално
одобравају приступ информацијама уз изостанак суштинског приступа информацији -
закључили су у институцији Омбудсмана за људска права БиХ.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
163278495Unesite mišem ovo: 5171