Građani od Inspektorata RS zahtjevaju da izvrši nadzor nad Asfaltnom bazom u Tršiću

1

 

„Kako je moguće da ovo niste vidjeli, barem kada je završena gradnja?“, pitanje je koje iz neformalne grupe građana „Zaštitimo Tršić kod Zvornika od štetnog uticaja rada asfaltne baze” upućuju na više adresa. Na prvom mjestu Inspektoratu Republike Srpske.

Neformalna grupa građana „Zaštitimo Tršić kod Zvornika od štetnog uticaja rada asfaltne baze” će u narednom periodu, prigodnim porukama, upoznati nadležne u urbanističko-građevinskoj i oblasti ekologije, kao i lokalne i republičke vlasti, da stanje sa izgrađenom Asfaltnom bazom u naselju Tršić ne odgovara stanju „na papiru“, odnosno u dokumentima.

„Kako je moguće da ovo niste vidjeli, barem kada je završena gradnja?“, pitanje je koje će uputiti na više adresa. Na prvom mjestu Inspektoratu Republike Srpske, čije inspekcije su zadužene da kontrolišu zakonitost ovakvih radova.

Tehničkom prijemu postrojenja, koji je u postupku izdavanja upotrebne dozvole zakazan 29. jula ove godine, iako su blagovremeno obaviješteni, nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. A da jesu, uvidjeli bi da je asfaltna baza izgrađena i prostire se takoreći na obali rijeke Drine, tačnije uz kratere koji su na toj obali nastali tokom prethodne nelegalne eksploatacije šljunka na ovom području i sada su ispunjeni vodom.

aa

U isto su se mogli uvjeriti i predstavici JU „Vode Srpske“, urbanističko-građevinske inspekcije grada Zvornik, AD „Vodovod i Komunalije“, Policijske uprave Zvornik i RJ „Elektrodistribucija“ Zvornik, koji takođe nisu prisustvovali tehničkom prijemu.

„Komisija je dana 29.07.2022. godine izvršila tehnički prijem izgrađenog objekta o čemu je sačinila izvještaj, u kome je predložila ovom organu odobrenje za upotrebu asfaltne baze u naseljenom mjestu Tršić investitoru DOO „Keso Gradnja Zvornik“. Prema izvještaju komisije koja je izvršila tehnički prijem objekta, tehničkom prijemu je prisustvovao predstavnik investitora, dok predstavnici ostalih pozvanih nisu prisustvovali tehničkom pregledu“, stoji u Rješenju o izdavanju upotrebne dozvole Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Zvornik, sa naglaskom da o neprisustvovanju pozvanih postoje pismeni dokazi.

Nezainteresovanost nadležnih da zajednički utvrde da li su ispoštavane sve odredbe iz datih lokacijskih uslova, građevinske dozvole i ostalih saglasnosti i odobrenja, stavlja na teret Inspektoratu da utvrdi sve relevantne činjenice i sumnje koje su pratile postupak izdavanja. A njih su još u prvoj polovini godine iznosili aktivisti koji se zalažu za legalan i zakonit rad asfaltne baze u Tršiću.

„Naše su se sumnje, da nisu čista posla u cijelom ovom slučaju, potvrdile kada je inspekcija zabranila gradnju, utvrdivši, u maju ove godine, da investitor nema građevinsku dozvolu. Da se gradnja odvija u naseljenom mjestu, na pašnjaku, šumi i u ekonomskom dvorištu nekadašne „Vodoprivreda Drina“, bilo je vidljivo i iz dokumentacije Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose. A posebno je neprihvatljivo da se odvija na obalnom području, gdje je po pravilu nedozvoljena gradnja bilo kakvih objekata“, reagovali su iz neformalne grupe građana.

Po njima, brzina kojom je investitor kasnije obezbjeđivao svu dokumentaciju, saglasnosti za korištenje zemljišta od susjednih domaćinstava za pristupni put, vodnu saglasnost i dozvolu JU „Vode Srpske“, ekološku dozvolu bez rađene studija uticaja na životnu sredinu i šire javne rasprave Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, saglasnosti za promjenu namjene zemljišta od Ministarstva poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, posebna je priča.

Priča koja u javnosti, osnovano, izaziva sumnje u sistemsku korupciju, u pozadini (i) ovog slučaja.

Iz neformalne grupe građana „Zaštitimo Tršić kod Zvornika od štetnog uticaja rada asfaltne baze”  su danas (08.11.2022.) od Inspektorata RS zatražili da izvrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na građenje, zaštitu životne sredine, ekologiju i upravljanje otpadom izgrađene Asfaltne baze. Prilikom inspekcijskog nadzora traže da se posebna pažnja obrati na formiranje i upotrebu pristupnog puta postrojenju i objektima, te da li dijelovi separacije izlaze izvan određenih katastarskih granica. A svoje sumnje u tom pogledu su dokumentovali foto dokumentacijom i mapom RUGIP.

„Građani Tršića, koji su nam se obraćali, se opravdano plaše da će u slučaju većih poplava i podizanja nivoa vode zbog prisutnih kratera biti ugrožena životna sredina. Bojazan im je da bi tokom rada asfaltne baze moglo doći do izlivanja štetnih materija u rijeku Drinu, iz koje se podzemnim bunarima djelomičnno snadbijevaju pitkom vodom. Takođe, sumnjamo da se za rad Asfalne baze koriste katastarske čestice koje nisu predviđene građevinskom i upotrebnom dozvolom, što je vidljivo iz dokaza koje smo dostavili Inspektoratu“ – navodi se u informaciji neformalne grupe građana.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
758416329Unesite mišem ovo: 9881