Građanski aktivisti podnose prijave i prikupljaju dokaze o teškim oblicima zloupotreba i organizovanog kriminala, sa koruptivnom pozadinom