Promocija knjige Despota Kovačevića

5

U okviru obilježavanja Dana grada Zvornika u subotu, 20. maja, u Domu omladine Zvornik sa početkom u 18:00 časova biće održana promocija knjige  „Partije i partijski sistemi na postjugoslovenskom prostoru“ autora Despota Kovačevića.

Autor knjige je,kako smo nedavno o njemu pisali,osnovno i gimnazijsko obrazovanje završio  u Zvorniku. Upisao je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2007. godine, gdje je i diplomirao na osnovnim akademskim studijama politikologije 2011. godine sa prosječnom ocjenom 9,50. 
Upisao je master studije političke teorije, političke sociologije i institucija na kojem je položio sve ispite sa prosječnom ocjenom 10,00 i 2012. godine odbranio master rad na temu Procesi demokratizacije u postkomunističkoj Rusiji sa ocjenom 10. Iste godine upisuje doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gdje 2020. godine postaje doktor političkih nauka sa disertacijom Institucionalizacija partija i partijskih sistema u zemljama bivše SFRJ.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu predaje predmete Politička sociologija i Partije i partijski sistemi. Objavio je više od 20 naučnih radova i prikaza knjiga u naučnim časopisima i zbornicima, a sada u gradu gdje je proveo mladost održaće promociju svoje knjige koja će, nadamo se, izazvati veliko interesovanje  i kod naših sugrađana koji će doći u većem broju na promociju mladog i uspješnog bivšeg Zvorničanina.  
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
458713296Unesite mišem ovo: 1157