Sedmice sudske nagodbe od danas do 26. maja

5

 

U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od danas do 26. maja, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH, biće održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Sudovi u ovom periodu imaju obavezu da zakažu ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe, te da se stranke podstaknu na rješavanje predmeta na ovaj način, saopšteno je iz VSTS-a.

Sudska nagodba je način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka i nudi mogućnosti bržeg rješavanja, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja.

Zaključena sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, a stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, eventualnog drugostepenog postupka, dugotrajnog postupka namirenja, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

Intenzivnija primjena ovog instituta značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, dok bi za stranke u sudskom postupku to istovremeno značilo manje troškove, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi.

Iz VSTS-a BiH naglašavaju da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i nezavisno o periodu održavanja sedmica sudske nagodbe.

VSTS BiH od 2016. godine, u saradnji sa svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, organizuje sedmice sudske nagodbe s ciljem promovisanja sudske nagodbe kao mirnog, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova.

(Srna) 

 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
618294753Unesite mišem ovo: 3153