Sjednica gradske skupštine bez novinara

2

 

U četvrtak 11. juna, sa početkom u 10 časova biće održana 35. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika, inače tek druga u ovoj godini. “U cilju sprečavanja pojave i širenja bolesti COVID-19 sjednica će biti organizovana u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj i uz poštovanje UpustvaJZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“. Zbog toga predstavnicima medijskih kuća i portala neće biti omogućeno da prisustvuju sjednici. Simatelji i fotografi moći će da snime kadrove na početku sjednice, a izjave su predviđene po završetku.

Ovo “stoji” u saopštenju koje smo dobili od gradske uprave, a s obzirom da je portal zvono.media do sada snimao i emitovao kompletan tok sjednica skupštine, ovoga puta to nećemo biti u prilici.

Za sjednicu je predviđeno 26 tačaka dnevog reda

1. Izvod iz Zapisnika sa 34. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik
2. Odbornička pitanja
3. Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna od strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01-31.12.2019. godine
4. Prijedlog Odluke o usvajanju mjera za pomoć privrednim subjektima na području grada Zvornik u svrhu sanacije štete izazavane pandemijom virusa korona
5. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2019. godini
6. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu
7. Razmatranje Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornik „Zvornik 2020-2035“
8. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija
9. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao kp.br.8682/3 KO Zvornik
10. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama

11. Razmatranje Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju na području grada Zvornik
12. Razmatranje Prijedloga Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornik za 2019. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2019. godine
14. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2020. godine
15. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2019. godine
16. Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2020. godine
17. Razmatranje Programa korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2020. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o stanju u poljoprivredi grada Zvornik u 2019. godini
19. Razmatranje Izvještaja o poslovanju AD ''Vodovod i komunalije'' Zvornik za 2019. godinu
20. Razmatranje Izvještaja o radu AD "Zvornik stan" Zvornik za period od 01.01.-31.12.2019.
godine
21. Razmatranje Informacije o radu JP "Regionalna deponija" doo, Zvornik u 2019. godini
22. Razmatranje Izvještaja o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave Zvornik za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine
23. Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik
24. Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvenciji na području grada Zvornik za 2019. godinu
25. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskom izvještajem javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2019. godinu:
25.1. JU „Dom zdravlja Zvornik“, Zvornik
25.2. JU „ Dom omladine“, Zvornik
25.3. JU „Dom za starija lica“ Kiseljak
25.4. JU „Turistička organizacija grada Zvornik“, Zvornik
25.5. JU „Rekreativno sportski centar“ Zvornik
25.6. JPVOU Dječiji vrtić „Naša Radost“ Zvornik
25.7. JU „Centar za socijalni rad“ Zvornik
25.8. JU „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“, Zvornik
26. Razrješenje, izbor i imenovanje:

26.1. Razrješenje v.d. direktora JU „Dom zdravlja Zvornik“, Zvornik
26.2. Razrješenje v.d. direktora JU „RSC“, Zvornik
26.3. Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja Zvornik“, Zvornik
26.4. Imenovanje direktora JU „RSC“, Zvornik

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
142769853Unesite mišem ovo: 6187