Šljunkari u Šepku kod Zvornika ugrožavaju i kuće mještana

Prema njihovim podacima, trenutno saglasnost za izvođenje radova, ali samo u riječnom koritu Drine, na ovom lokalitetu ima ''Jović S&D'' d.o.o. iz Ugljevika.

Mještani zvorničkog naselja Šepak, od kojih su, u više navrata, stizale prijave o aktivnostima šljunkara izvan eksploatacionih polja za koja su sklopili ugovore i o eksploataciji znatno većih količina od odobrenih, ovoga puta se žale da su se šljunkari do te mjere osilili da bukvalno kopaju ispred njihovih kuća.

“Ranije prijave bile su da bageri  šljunkara na lokalitetu “Debela međa” skidaju riječno ostrvo sa šljunkom i time nedozvoljeno narušavaju ivice riječnog korita i mijenjaju konfiguraciju terena. Optužbe na račun bahatih šljunkara bile su da narušavaju tok rijeke Drine i preusmjeravaju ga, čime u dogledno vrijeme može doći do većih poplava na obje strane rijeke – i bosanskohercegovačkoj i srbijanskoj. Kao dokaz svojih tadašnjih tvrdnji dostavljali su nam foto i video dokumentaciju sa terena. Sada nam mještani javljaju i dostavljaju foto dokaze da šljunkari kopaju u blizini samih njihovih kuća i da ih bukvalno tjeraju od njihovih domova” – oglasili su se iz neformalne grupe građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”.

 

Prema njihovim podacima, trenutno saglasnost za izvođenje radova, ali samo u riječnom koritu Drine, na ovom lokalitetu ima „Jović S&D” d.o.o. iz Ugljevika. Dato im je da do 31.12.2023. godine izvade 29.996,79 metara kubnih riječnog materijala. Ali, prema dostupnim podacima, nema datuma uvođenja u posao, odnosno dodjele ugovora.

„U Zakonu o koncesijama RS iz 2013. i 2018. godine, u članu 6, striktno je navedeno da predmet koncesije može biti samo korišćenje javnog vodnog dobra za vađenje materijala iz vodotoka, odnosno šljunka, pijeska ili kamena, prema programu uređenja vodotoka. Odnosno da relevantni propisi u oblasti voda ne prepoznaju komercijalnu eksploataciju riječnog materijala, tako da se on može vaditi samo u  u cilju uređenja vodotoka i zaštitne funkcije. U ovom slučaju striktno se radi o vađenju šljunka sa zemljišta izvan vodnog područja, odnosno čak kilometar od određene legalne lokacije po ugovoru, koji ima ugljevičko preduzeće, zbog čega ćemo danas, 14.09.2023., zatražiti provjeru kod JU “Vode Srpske” i vanredni inspekcijski nadzor Inspektorata RS“, istakli su nakon posjete Šepku iz neformalne grupe građana.

Lokalitet “Debele međe” je i u prethodnim godinama bio često meta šljunkara, bilo da su dobijali posao eksploatacije šljunka ili su ga nelegalno vadili iz korita rijeke Drine i sa priobalja, pa i sa poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče Javne ustanove „Vode Srpske“, oni su za održavanje riječnog korita, vađenje i dislokaciju materijala iz vodotoka do sada još ugovore sklapali sa zvorničkim preduzećima „VT- Kompred“ d.o.o. i „Jokić invest“ d.o.o.

U vrijeme izvođenja tih radova tokom prošle godine, iz NGG su, nakon dobijanja pritužbi mještana, izražavali sumnju, zasnovanu na intenzitetu rada mašina, da je izvađeno dosta više materijala od dogovorenog. I to samo šljunka i pijeska. A da šljunkare nekomercijalni mulj, čijim vađenjem bi se produbili korito Drine, nije uopšte zanimao. Zbog toka, kažu u NGG, dovoljno je pogledati na što sada liči korito rijeke Drine u Šepku, koje je znatno prošireno u odnosu na ranije stanje. I ova dva šljunkarska preduzeća, kao i druga koja su ilegalno iskopavali šljunak, ostavili su devastirano zemljište i korito rijeke Drine.

 

Lj.Đ., Antikorupcija

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
921367548Unesite mišem ovo: 6496