Srpska zatrpana divljim deponijama

SDS

Divlje deponije u Republici Srpskoj koje predstavljaju ogroman problem za zdravlje ljudi i životnu sredinu su van kontrole, a nastaju kao posljedica neorganizovanog sakupljanja otpada, tvrde republički revizori u najnovijem izvještaju o funkcionisanju sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Revizori ističu da se procjenjuje da u Republici Srpskoj postoji oko 270 ilegalnih deponija otpada, te da njihovo čišćenje i aktivnosti sanacije zemljišta zahtijevaju znatna finansijska sredstva.

„Osim komunalnog otpada, na opštinske deponije često se odlaže i industrijski, klanički i drugi otpad. Većina opštinskih deponija ne posjeduje potrebne dozvole za rad“, upozoravaju revizori u svom izvještaju.

Republički revizori su zamjerili i to što formiranje područja za upravljanje komunalnim otpadom i izgradnja zajedničkih deponija nisu planirana na osnovu broja stanovnika i proizvedne količine otpada u cilju održivosti sistema, niti sa finansijskim mogućnostima upravljača, što je navedene aktivnosti činilo teško sprovodivim, a pojedine investicije teško održivim.

„Sakupljeni komunalni otpad u većini jedinica lokalne samouprave odložen je na nekontrolisane i neuređene lokalne deponije. Revizija je utvrdila da su komunalna preduzeća vršila odlaganje sakupljenog otpada na lokalne deponije i na područjima s izgrađenom zajedničkom deponijom“, stoji u izvještaju.

Dodali su da su komunalna preduzeća nedovoljno i neodgovoarajuće materijalno i tehnički opremljena i nepovoljne strukture troškova poslovanja.

Smatraju  i da cijene usluga ne obezbjeđuju pokrivenost troškova sakupljanja, odvajanja i odlaganja na deponiju uz puno pridržavanje svih sanitarnih uslova.

Osnovni zaključak revizije je da postojeći sistem za upravljanje komunalnim otpadom ne obezbjeđuje efikasno upravljanje komunalnim otpadom.

CAPITAL

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
461795382Unesite mišem ovo: 9171