Adžić i Simić oduševili rezvizora, prema ostalima „rezervisan“

1

 

Od ukupno 22 opštine i grada koliko je revidirano prošle godine, čak 16 njih je dobilo mišljenja sa rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost, a revizor lokalnim zajednicama uglavnom zamjera nepravilnosti kod popisa imovine, zapošljavanja i javnih nabavki.

Grad Doboj na čelu sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem dobio je oba mišljenja sa rezervom i to zbog nepravilnog popisa imovine, precijenjivanja rashoda za bruto plate, a predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine grada koji su ostvarili pravo na naknadu plate isplaćivana je odbornička naknada u periodu obavljanja funkcije sa statusom zaposlenog lica što, kako je navedeno, nije u skladu sa Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave.

Opštini Stanari kojom rukovodi Radojica Ćelić zamjereno je to što nisu donijeli program utroška sredstava od koncesionih naknada, precijenjena je vrijednost određenih zgrada i objekata, kao i investicione imovine.

„Odobravanje grantova je vršeno na osnovu zahtjeva korisnika bez definisanih pravila i kriterijuma, raspisivanja javnog oglasa, ocjenjivanja, rangiranja, utvrđene forme zahtjeva za dodjelu sredstava i forme izvještaja o utrošenim sredstvima, kao i kontrole nad namjenskim utroškom dodijeljenih sredstava“, stoji u izvještaju revizora za opštinu Stanari koja je takođe dobila oba mišljenja sa rezervom.

Opština Jezero na čelu sa načelnicom Snježanom Ružičić takođe je dobila oba mišljenja sa rezervom, a zamjereno joj je između ostalog jer putem sistema e-nabavke na Portalu javnih nabavki nije objavila obavještenja o dodjeli ugovora na osnovu rezultata otvorenog postupka niti je dostavila izvještaje za postupke konkurentskog zahtjeva što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pored ove tri lokalne zajednice, oba mišljenja sa rezrvom još su dobili i opština Istočni stari grad, Šekovići, Petrovac, Kupres, Vlasenica, Nevesinje, Istočna Ilidža, Milići, Kostajnica, Ljubinje, Kneževo, Istočno novo Sarajevo, Rogatica i Ribnik.

Ovim zajednicama se uglavnom zamjera što nisu pravilno vršile popis imovine, nepravilnosti u javnim nabavkama, kao i nezakonita zapošljavanja.

Pozitivni samo Adžić i Simić

Oba pozitivna mišljenja i za finansijske izvještaje, kao i za usklađenost dobili su samo grad Gradiška na čijem je čelu Zoran Adžić, kao i Derventa kojom rukovodi Milorad Simić.

Kada je u pitanju Gradiška, revizor je gradonačelniku Adžiću preporučio da godišnjim popisom obuhvati imovinu koja nije u vlasništvu grada, ali kojom grad upravlja, drugih posebnih zamjerki nije imao.

Kada govorimo o Derventi direktorima pojedinih škola i drugih institucija je preporučeno da se izvještaji o popisu imovine sačinjavaju  u skladu sa zakonom, dok drugih preporuka nije bilo

Grad Trebinje na čelu sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem dobio je pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje, dok je za usklađenost dobio mišljenje sa rezervom.

Prema ovom izvještaju, grad je zapošljavao 15 radnika na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci što nije u skladu sa zakonom.

Naglašeno je i to da plate za pojedine zaposlene nisu pravilno obračunavane, dok je jednom zaposlenom isplaćena otpremnina iako je sporazumno prekinuo radni odnos.

Opštini Mrkonjić grad kojom rukovodi Dragan Vođević takođe je zamjereno nezakonito zapošljavanje radnika, ali i to što nije kontrolisao u šta su pojedini korisnici utrošili grant sredstva.

I ova opština je dobila pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje, a mišljenje sa rezervom za usklađenost.

Obrnuto od Mrkonjić Grada, opština Rudo je dobila mišljenje a rezervom za finansijske izvještaje, a pozitivno o usklađenosti.

Ovoj opštini na čelu sa načelnikom Dragoljubom Bogdanovićem zamjereno je precijenjivanje vrijednosti pojedinih poslovnih objekata, puteva, zemljišta, kao i opreme.

Takođe, finansijski izvještaji nisu u skladu sa odgovarajućim pravilnikom.

CAPITAL:

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
961528473Unesite mišem ovo: 2892