„Alumina“ organizovano dočekala izazove korona virusa

1

 

Proizvodni kapaciteti prilagođeni novonastaloj situaciji

Kompanija „Alumina“ u svom poslovnom, ekonomsko-tržišnom, društveno odgovornom, naravno, i socijalnom aspektu prati evropska i svjetska kretanja, unaprijed predviđa dešavanja kako bi mogla adekvatno odgovoriti na sva povoljna ili nepovoljna kretanja, kako bi se, u tom smislu, prilagodila svjetskim tržišnim gibanjima.

Svaki kolektiv, u poslovnim izazovima i nepoznanicama koje su sve učestalije u savremenom svijetu koji poznaje samo profit, da bi ostao u tržišnoj konkurenciji mora da ima poslovnu strategiju zasnovanu prvenstveno na vlastitoj pameti, predviđanjima događaja, namjerama najvećih konkurenata iz iste poslovne oblasti i niza drugih činjenica koje, ako su dobro postavljene, donose opstanak u svjetskoj tržišnoj konkurenciji. U protivnom, ako kolektiv sve to nema, odnosno ne predviđa kretanja na tržištu, ne preduzima poslovne poteze koji vode uspjehu, radi po ustaljenoj inerciji ili inertnoj navici, ne vodeći računa o poslovnoj strategiji, nema ni budućnost. Kompanija „Alumina“ u svom poslovnom hodu i svjetskoj tržišnoj vjetrometini osmislila je poslovnu strategiju koja je ovu firmu dovela u sam vrh kreativnog poslovnog mehanizma i pronašla mjesto u diobi ili ponudi proizvoda na svjetskoj pijaci.

Prvi uslov za uspješnu poslovnu strategiju i uspjeh na tržištu leži prvenstveno u poslovnoj strukturi koja vodi kolektiv. Kompaktnu rukovodnu i upravnu strukturu koja planira proizvodnju, osmišljava proizvodni portfolio, podiže kvalitet, istražuje tržište, povećava investicije, predviđa moguća dešavanja i pozitivno utiče na društveno-socijalne odnose, te unaprijed zna kako i šta hoće, upravo ima kompanija „Alumina“.

Ova tvdnja ima utemeljenje već od 2013. godine kada je „Alumina“ krenula samostalno u svoju kreativnu poslovnu strategiju. Prateći svjetske trendove i berzansko tržište, rukovodstvo „Alumine“ je trasiralo novu etapu u poslovanju fabrike: stručnjaci „Alumine“ osmislili su nove proizode, fabrika je napustila metalurški i razvijala nemetalurški prizvodni program, što je dovelo kolektiv do stabilnog poslovanja, neprekidno unapređujući i povećavajući proizvodni portfolio, s ciljem što profitabilnijeg poslovanja i, naravno, da se osigura kolektiv od iznenadnih nepovoljnih tržišnih kretanja.

ew

„Alumina“ „zadržala“ koronu na kapiji

Upravo, „Alumina“ je, kao stabilan kolektiv u poslovnom smislu, organizovano dočekala ono što niko nije očekivao – koronavirus iliti Kovid -19. Samo stabilne kompanije, koje imaju jasnu poslovnu strategiju, ne može da iznenadi ni ono na što niko nije ni pomislio da će mnogi, kako ih ko naziva, kolektivi, firme, preduzeća, biti zatvoreni, a radnici prinudno upućeni kućama. „Alumina“ je, upravo osiguranom strategijom, koja je definisana u menadžmentu i upravnoj strukturi fabrike, „zadržala“ koronu na kapiji, nedozvolivši da ova pošast nagrize najzdravije tkivo kompanije, a to su zaposleni u ovom privrednom društvu.

Shvatajući ozbiljnost situacije, kao i probleme koje i na globalnom nivou izaziva virus korona, prošireni kolegij, odnosno menadžment „Alumine“, je prije mjesec dana preduzeo mjere i aktivnosti u cilju funkcionisanja proizvodnog procesa i nastavka rada fabrike, zaštite zdravlja zaposlenih, donoseći set mjera, kojima su definisane instrukcije i uputstva o hitnom postupanju u novonastaloj situaciji.

U tom smislu preduzeto je, osim redovnih, i niz dopunskih mjera da se očuva proizvodni proces i zdravstveno stanje radnika, uz sagledavanje posljedica koje bi virus korona mogao prouzrokovati.

U kompaniji je odmah pojačana lična i kolektivna zaštita, obezbijeđena upotreba zaštitnih maski, rukavica, te u svim dijelovima procesa rada pojačane higijenske mjere, izvršena dezinfekcija radnih prostorija, objekata i sredstava rada u fabrici. Uspostavljen je termovizijski uređaj za mjerenje temperature, dok je preporučeno svim radnicima, koji budu imali simptome gripa ili drugih respiratornih tegoba, da se odmah obrate nadležnim zdravstvenim ustanovama.

PIB:400281290005

Proizvodni kapaciteti su prilagođeni novonastaloj situaciji i prilikama na tržištu, pa je, s tim u vezi, kreirana i optimizacija broja izvršilaca i omogućeno zaposlenim iz svih sektora da iskoriste dio godišnjeg odmora, vodeći pri tom računa da se ne ugrozi proces rada.

Primjer lične, društvene i kolektivne odgovornosti

U uslovima ograničenja protoka roba i drugih blokada prouzrokovanih pojavom novog virusa, menadžment fabrike preduzeo je maksimalne napore kako „Alumina“ ne bi izgubila tržište i poslovne partnere.

Kompanija je pojavom koronavirusa pokazala i izvrsnu poslovnu fleksibilnost, jer je, u cilju zaštite zdravlja radnika, počela u sopstvenoj režiji da šije višekratne zaštitne maske radi preventivne zaštite zaposlenih od prenošenja i širenja virusa.

Takođe, u fabričkoj laboratoriji pripremaju se i određene količine rastvora odgovarajuće koncentracije etanola koji se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.

To je još jedan dokaz da se „Alumina“ u svakoj situaciji prvenstveno oslanja na svoj poslovni koncept, pronalazeći vlastita rješenja, što je i čini velikom kompanijom.

Cijelo ovo vrijeme posebna je uloga i doprinos radnika ove fabrike, onih neposrednih izvršilaca, koji svakodnevno, na svojim radnim mjestima, predano izvršavaju svoje radne zadatke. Sigurno da je ovo prilika da se svima njima upute riječi zahvalnosti ne samo zbog odnosa prema poslu, nego i na ispoljenoj disciplini i pridržavanju mjera zaštite. U prilog tome i podatak da u posljednjih mjesec dana u fabrici nije zabilježena nijedna povreda na radu, što takođe predstavlja povećan stepen pažnje u novonastalim okolnostima.

Posao i sigurna plata, danas su, bez sumnje, najveći patriotizam. I zbog toga je „Alumina“, kako nedavno reče predsjednik Upravnog odbora kompanije Mile Matić, primjer lične, društvene i kolektivne odgovornosti.

Upravo, kolektivna odgovornost svih zaposlenih, bez izuzetaka, daje doprinos sveukupnim naporima da se uspješno obuzda, a time i ukloni koronavirus. Eliminaciju ovog virusa ne treba očekivati od nekoga sa strane kao spasioca, nego od samih nas da, aktivnom i  pravilnom primjenom svih savjeta medicinske struke i donesenih mjera najviših državnih organa u borbi protiv ovog virusa, učestvujemo u uništavanju ove negativne pojave.

Uspjeh je veći kada svi zajedno vlastitim naporima, odricanjima, upornošću i snagom volje, doprinesemo pobjedi nad ovom epidemijom,  kako bi se  što prije vratili svakodnevnim radnim, poslovnim,  porodičnim, prijateljskim i drugim obavezama i željama koje, u to nas je uvjerila korona, život znače.   

(Izvor:sedmični bilten „Alumine“)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
217548693Unesite mišem ovo: 8181