Bogatstvo dječijeg stvaralaštva i časopisa

111

 

Narodna biblioteka Zvornik organizovala  je izložbu „Čudesni svjet dečijih priča“ –izvori zavičajnog fonda Narodne biblioteke Zvornik.

Izložba je  retrospektiva  dečijeg stvaralaštva u proteklih pedeset godina, prikazanog  kroz   tekstove i učeničke literarne i likovne radove  objavljene u novinama koje su tada štampane, a sačuvane u zavičajnom fondu ove ustanove.

Osim što se mogu pročitati nagrađeni i neki drugi tekstovi zvorničkih đaka napisanih na  razne teme, zanimljivo je i vidjeti koji su sve listovi, školski i ostali, izlazili u to vrijeme. Sudeći po potpisima ispod tekstova bilo ih ja daleko više nego danas, kada naš grad nema svoje glasilo, kao što je nekada bio “Glas sa Drine”, a kasnije “Srpski glas”.

jhj

Postojale su i  školske novine “Žubor”,  “Galeb”, “Prvi koraci“, “Pčelica” i još poneki opštinski ili omladinski list kao ZUUM,Most, Drinski, a štampana  je i knjiga “Ranjeno djetinjstvo” u kojoj je dugogodišnji prosvjetni radnik Rade Perić objedinio  i objavio  najljepše dječije radove nastale u toku rata.

Zanimljiva postavka i podsjećanje na neke mlade, talentovane ljude i tadašnje vrijeme,  kulturna zbivanja i ostala dešavanja u Zvorniku viđena očima učenika, zabilježena njihovim riječima i emocijama.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
864157329Unesite mišem ovo: 1219