BOJAN NIKOLIĆ – Viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci

12

 

Među onima koji su kao uspješni učenici zvorničke srednje škole  “uvršteni” u monografiju škole je i njen bivši đak - Bojan Nikolić. Rođen  je 1980. u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju opšteg smjera završio je u Zvorniku, a Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 2004. godine stekavši zvanje diplomiranog matematičara i informatičara.

Postdiplomske studije završio je 2010. godine, kada je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu stekao zvanje magistra matematičkih nauka. Trenutno je student završne godine doktorskih studija matematike. Od 2009. zaposlen je na mjestu asistenta, a 2011. godine na mjestu višeg asistenta Prirodno-matematičkog fakulteta, gdje je angažovan na više matematičkih predmeta u okviru različitih studijskih programa. 

Živi i radi u Banjoj Luci. NJegovo naučno interesovanje su matematičke oblasti topologija i teorija skupova. U okviru tih oblasti napisao je više radova koji su objavljeni u domaćim i svjetskim časopisima. Takođe, napisao je knjigu „Skupovi brojeva“, udžbenik „Elementarna matematika“, kao i pomoćni udžbenik „Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike“. 

Pored naučnog rada, učestvovao je u organizaciji niza manifestacija koje su za cilj imale popularizaciju matematike i prirodnih nauka, kao što su „Dani matematike 2018.“, „Festival nauke  “ „Dani otvorenih vrata .“, itd. Bio je predavač na seminaru za usavršavanje nastavnika i profesora matematike koji je održan u februaru 2019. godine u Banjoj Luci. 

Bojan Nikolić potiče iz porodice matematičara. NJegov otac, Milisav Nikolić, je profesor matematike koga, kao izvrsnog predavača, pamte brojne generacije.

(Monografija: Tragom jednog stoljeća)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
875293416Unesite mišem ovo: 8764