Bratunčani odbranili Drinu – Inspekcija zabranila rad šljunkaru s kojim su “Vode Srpske” potpisale ugovor i bez saglasnosti mještana

''Izvođač radova nije predao dokumentaciju kao dokaz o riješenosti imovinskih odnosa, kojim bi bili riješeni pristupni putevi i lokacija za odlaganje materijala. Prema predočenim podacima iz katastra nije moguće vidjeti podatke o vlasništvu predmetnih parcela preko kojih je trebalo obezbijediti pristupni put'' - navela je inspekcija, u obavijesti proslijeđenoj neformalnoj grupi građana "Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj".

Aktivisti koji se bore za uređeno korito rijeke Bosne su u Doboju prošlog mjeseca odbranili svoju rijeku, jer je inspekcija, na njihovu inicijativu, naložila uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata na vodnom području. A u ovom mjesecu su pobjedu, ne samo protiv šljunkara, već i administracije “Voda Srpske”, zabilježili i aktivisti u slivu rijeke Drine, u Polomu kod Bratunca.

Naime, Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor vodne inspekcije, naložila je vlaseničkom preduzeću “Bukom Prom” da obustavi planirano vađenje šljunka iz korita rijeke Drine na području Poloma, iako je za radove dobilo saglasnot i sklopilo ugovor sa JU “Vode Srpske” još 09.12.2022. godine. To preduzeće namjeravalo je da do 01.12.2023. godine iz korita Drine izvadi 4.229,13 metara kubnih riječnog materijala, ali je to naišlo na žestoko protivljenje mještana.

Mještani su se okupili i prilikom dolaska inspektora, koji su na teren izašli po prijavi neformalne grupe građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”, kojima su se prethodno obratili mještani pomenute bratunačke mjesne zajednice.

“Izvođač radova nije predao dokumentaciju kao dokaz o riješenosti imovinskih odnosa, kojim bi bili riješeni pristupni putevi i lokacija za odlaganje materijala. Prema predočenim podacima iz katastra nije moguće vidjeti podatke o vlasništvu predmetnih parcela preko kojih je trebalo obezbijediti pristupni put” – navela je inspekcija u obavijesti proslijeđenoj neformalnoj grupi građana, 04.09.2023.

“Bukom Prom” je imao jedino zaključen ugovor  o davanju zemljišta na određeno vrijeme sa Ratkom Milanovićem u svrhu odlaganja i skladištenja šljunka izvađenog iz rijeke Drine. To očigledno nije bilo dovoljno da se dozvoli početak radova vađenja minerala iz rijeke, pa je nadzorni organ, kako se navodi u obavijesti, naložio da se radovi odlažu do daljneg sve dok izvođač ne predoči odgovarajuću dokumentaciju, odnosno ugovore sa vlasnicima parcela kao dokaz da su riješeni imovinski odnosi.

“Nejasno nam je kako je taj šljunkar uopšte mogao dobiti saglasnost i sa njim da je zaključen ugovor dok nije riješio osnovno pitanje pristupa rijeci. Ne radi se o odlaganju radova do daljneg, već ih uopšte neće biti, jer naši mještani su odlučni da nema te cijene kojom bi dozvolili da se uništi plaža na koju smo ponosni, ribarska staza, da se šljunak vadi neposredno kod naših kuća, jer znamo šta ostaje iza tih šljunkara” – javili su se Grupi iz Poloma, povodom informacije o zaustavljanju radova, odnosno njihovom otpočinjanju, jer osim pokušaja pripreme terena ništa do sada nije rađeno na ovom području, iako je “Bukom Prom” od “Voda Srpske” uveden u posao 5. maja ove godine.

Umjesto toga, mještani su samo dan nakon što su organizovanim protestima zapriječili put bagerima i kamionima šljunkara iz Vlasenice (05.08.2023.) organizovali akciju u blizini rijeke Drine.

“Šljunkari nemaju i ne mogu imati legalan pristup obali rijeke Drine, nemaju i neće dobiti saglasnost vlasnika parcela. Nećemo im dozvoliti da nam unište našu rijeku, započeli smo gradnju letnjikovca, ne samo za mještane Poloma već i sve ljubitelje prirode koji dolaze u ovaj kraj. Akciji se odazvao veći broj mještana, a imamo najave da će nas u narednim akcijama biti i više” – kažu mještani Poloma i dodaju da je u njima sada proradio inat, jer su ubjeđeni da u odobravanju radova od strane JU “Vode Srpske” stvarni razlog nije sprječavanje eventualnih poplava, odnosno čišćenje i produbljivanje korita Drine i povećanje proticajnog profila, već omogućavanje čiste privredne djelatnosti vlaseničkom preduzeću.

Pribojavaju se, kažu, da bi izvođač radova ne bi samo čistitio i produbljivao korito Drine i šljunak vadio samo iz riječnog korita, već da bi kopao i sa poljoprivrednog zemljišta. Svoje sumnje temelje na tome što su bageri preduzeća iz Vlasenice u početnim pripremnim radovima skidali humus na području uz riječno korito, i to u blizini kuća mještana.

Bilo kako bilo, bunt mještana u slivu rijeke Drine u Polomu kod Bratunca, kao i prethodno ispoljena odlučnost dobojskih aktivista da zaštite rijeku Bosnu, daju nadu u značajnije buđenje građanskog aktivizma i odlučniju borbu protiv bahatih i bezobzirnih šljunkara. A ovakve odluke inspekcijskih organa, nadu u konačno funkcionisanje institucija u interesu države i građana, a ne pojedinaca sa dobrim političkim vezama i poslova sa koruptivnom pozadinom.

 

Lj.Đ., Antikorupcija

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
267893451Unesite mišem ovo: 5891