Pilica (nije registrovan)

5 September 2020

Ja mislim sad će ovaj Pilica reći da je Tesla, ka od student političkih nauka. Ja jeste mi to nauka u 3 lijepe. hahahaha.... To nije završio samo onaj ko nije imao novca i da upiše.

Plain text

Zaštita
275619834Unesite mišem ovo: 6822