Roditelji ove djece bi i bulju vlastitu dali za šakicu milostinje od Debelog. Oni su ti dobre sluge svakoj vlasti. Mene bi bilo sramota da imam ovakve roditelje. Nadam se da će ih se djeca stidjeti i prezirati, to su najmanje zaslužili.

Plain text

Zaštita
872146395Unesite mišem ovo: 6717