DEMANTIJ ALUMINE NA TEKST OBJAVLJEN NA BN PORTALU POD NASLOVOM Trojac bez kormilara dana 10.09.2020 | 07:56

12

 

Menadžment kompanije Alumina odbacuje tendenciozni tekst objavljen na BN portalu pod naslovom Trojac bez kormilara kojim se dovodi u sumnju kredibilnost i zakonitost poslovanja kompanije Alumina, te nanosi štetu poslovnom odnosu koji Alumina ima sa švajcarskim Zeochem-om.

Naime, poslovna saradnja Alumine i Zeochema je na zavidnom nivou i funkcioniše na ranije ugovorenim dugoročnim poslovnim odnosima. Proizvodna postrojenja kako Alumine tako i Zeochema koja su namijenjena ovoj poslovnoj saradnji svakodnevno proizvode silika gelove, te se međusobna razmjena konstantno unapređuje, bez obzira što je pandemija virusom Covid 19 ozbiljno uzdrmala tržište proizvodima iz portfolija Alumine i Zeochema.

Ključni dokaz ovom leži u činjenici da je Alumina ugovorila isporuku 600 tona silika gela godišnje, ali usljed povećanja kapaciteta proizvodnje biće u mogućnosti da isporuči do 800 tona silika gela godišnje. Dakle, maliciozna je i neistinita tvrdnja iznijeta u demantovanom tekstu da je Aluminino postrojenje silika gela konzervirano!

Takođe, usljed bliske poslovne saradnje, zahtjeva međunarodnih tržišta, usaglašavanja načina mjerenja i ocjene kvaliteta sofisticiranih proizvoda, timovi tehnologa Alumine i Zeochema su u stalnom kontaktu na unapređenju zajedničkih proizvoda, tako da spočitavanje da je Alumina prodavala škart Zeochemu, te kreiranje afere oko faze razvoja proizvoda je u najmanju ruku odraz potpunog nepoznavanja tehnoloških aspekata proizvodnje.

Nadalje, tendenciozna tvrdnja da je Alumina prodala 20.000 tona glinice preko Boksita Milići i dovođenje u kontekst nezakonitih radnji najviše govori o nepoznavanju faktičkog stanja u poslovanju Alumine.

Naglašavamo, da Alumina nije prodala 20.000 tona glinice Boksitu iz Milića!

Ne treba zaboraviti da je Boksit 2018. godine izgradio sopstveni pogon za mljevenje hidrata, kojem osnovni proizvodni materijal-hidrat prodaje upravo Alumina, i to na dalje mljevenje. Dakle, ovdje nema riječi o prodaji glinice preko posrednika i eventualno inkasiranju nekih provizija kako se navodi u demantovanom tekstu.

Treba navesti i činjenicu da usljed potreba proizvodnje, Alumina uvozi boksit sa visokim stepenom aluminijum oksida, malom količinom silicijum dioksida i cinka, pored činjenice da više od 80% ukupnih boksita kupuje od domaćih rudnika.

Na kraju, moramo primijetiti da nas u vezi sa ovim tekstom, novinari nisu kontaktirali kako bi provjerili vjerodostojnost informacija prenijetih u demantovanom tekstu. U skladu sa ovim, molimo da ovaj demanitij objavite na isti način kako ste objavili i demantovani tekst.

                                               U Zvorniku, 10.09.2020. godine Menadžment kompanije Alumina

1 Comments

Radnik glinice (nije registrovan)

10 September 2020

cuj da im bn objavi demanti, pa tekst je placen i samo objavljen od strane diletanata sa bn tv, periodicno se pojavljuju takvi tekstovi,i budala zna da ih placa kradonacelnik,jos mu samo fali alumina da privatizuje zvornika?!

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
836975241Unesite mišem ovo: 4136