Dragan i Dragana najčešća imena radnika u “Alumini”

4

 

U privrednom društvu „Alumina“ trenutno je zaposleno 1.528 radnika. U posljednjih nekoliko godina, došlo je do značajnog podmlađivanja kolektiva, tako da je skoro jedna trećina zaposlenih mlađa od 35 godina.

Prema najnovijim podacima Kadrovske službe, u „Alumini“ su zaposlena 62 radnika starosne dobi od 20 do 24 godine, 183 je između 25 i 29 godina, a 224 zaposlena od 30 do 34 godine. Istovremeno, od 35 do 39 godina ima 232 radnika, u periodu starosne dobi od 40 do 44 godine su 203 radnika, a od 45 do 49 godina starosti 152 zaposlena. Od 50 do 54 godine života je 161 radnik, od 55 do 59 godina radi 196 radnika, dok je od 60 do 64 godine zaposleno 116 radnika.

Od ukupnog broja zaposlenih, 301 radnik je ženskog pola.

Prema podacima Kadrovske službe najčešća imena radnika u Alumini su Dragan i Dragana. Najprisutnija muška imena su: Dragan – 53, Milan – 42, Goran – 34, Zoran – 30, Mladen – 29, Aleksandar – 28, Dalibor, Marko i Željko – 25, Slaviša – 24, Mile – 23 itd.

S druge strane, najčešća ženska imena su: Dragana – 13, Gordana i Milena – 12, Dragica i Jelena – 11, Slađana i Zorica – 10, Ljiljana – 9, Aleksandra – 6, Milijana – 6, itd...

Među radnicima Alumine najprisutnija prezimena su: Jović – 34, Marković i Savić – 30, Tomić – 26, Lazarević i Stevanović – 25, potom Ivanović – 24, Lazić i Simić – 22, Ilić, -21, Erić – 20, itd.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
275398614Unesite mišem ovo: 9145