Fakulteti u Brčkom na čudnim mjestima – u bivšim kafićima, zabavištima, pekarama, proizvodnim halama…

11

 

Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“ istražujući stanje u visokom školstvu Distrikta, došla je i do informacija da su pojedine visokoškolske ustanove reketirane i plaćale visoke svote određenim interesnim grupama za dozvolu za rad i akreditaciju. Iako ima indicija da bi neko od nezadovoljnih mogao javno progovoriti, zasad su to tek nedokazane sumnje. Kao i one da se u Brčkom odvijala i otvorena kupovina diploma i da ima diplomanata koji praktično „ni knjigu nisu otvorili“, a stekli su diplomu i akademsko zvanje.

Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“, 27 fakulteta, koliko ih prema prikupljenim podacima ima ukupno u Distriktu, u najvećoj broju radi u neuslovnim i uglavnom iznajmljenim prostorima.

„Visokoškolske ustanove u Brčkom nalaze se u prostorijama kao što su bivši kafići, u par  kancelarija u bivšem Domu vojske u kojem nemaju niti jednu učionicu, objektima u vlasništvu vjerskih zajednica, koje su ranije korištene za obuku radioamatera ili, u drugom slučaju, planiranim za zabavište, pa su toaleti sa manjim wc šoljama, predviđenim za djecu i isto tako malim stepenicama u objektu. Jedan Univerzitet je osnovan u zgradi bivšeg šefa policije u Brčko distriktu, gdje još nije završen razvod elektro kablova, niti su prostorije u potpunosti omalterisane. Takođe, jedan Univerzite sa šest fakulteta je u proizvodnoj hali u dijelu grada gdje uopšte nije predviđeno obrazovanje prema urbanističkom planu grada“, dio je istraživanja o uslovima u kojem rade i djeluju VŠU u Brčko distriktu.

U Grupi ističu da će detaljnu analizu predočiti javnosti u nastavku kampanje, kada prikupe i potrebne podatke o načinu finansiranja visokoškolskih ustanova, te navode o njihovom navodnom reketiranju.

Prema istraživanju studenata, posebno je interesantan slučaj odbijanja davanja akreditacije za Univerzitet „Privredna akademija“, koja sa svoja tri fakulteta i Centrom za istraživanje i razvoj jedini nije upisan u Registar Odjeljenja za obrazovanje Vlade BD. Utvrdili su da i on ima problema s prostorom ali su oni formalne prirode – objekat, sa čak 5200 m2 površine, u kome je smješten, naime, vodi se kao – pekara. Navodno zapelo je oko obaveze da univerzitet mora obezbijediti parking u svom vlasništvu, a sporno je da li je postojeći u njihovom ili vlasništvu Grada.

„Objekat je tako projektovan i izgrađen da svaka tačka gdje je predviđen nastavni proces ima pristup invalidima i invalidnim licima sa kolicima sa odgovarajućim liftom, opremljen je po svim evropskim standardima. Problem je, navodno, upotrebna dozvola objekta za djelatnost obrazovanja sa dovoljnim brojem parking mjesta u vlasništvu, iako to zakon ne propisuje“, odgovorio je osnivač ovog Univerziteta, Željko Petrić, na upit o razlozima odbijanja za upis u brčanski registar.

Petrić nije želio govoriti javno o spekulacijama da se i u ovom slučaju radi o reketiranju, ali je izrazio otvorenu sumnju da u svemu ima politike, sukoba interesa i drugih nezakonitosti i da ceh tome plaća ustanova koja ima sve potrebne preduslove za početak rada.

Kada je u pitanju tumačenje Odjeljenja za obrazovanje zbog čega nisu u svoj registar upisali i ovu ustanovu, oni su stava da ona nema validnu licencu.

„Univerzitet nije upisan u registar jer mu nije izdata dozvola za rad, a na osnovu mišljenja Komisije za licenciranje, te u skladu sa odredbom člana 36 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu, Pravilnikom o postupku licenciranja visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu i Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Brčko distrikta“, birokratski je uvijen odgovor je iz brčanskog Odjela za obrazovanje.

(Antikorupcija)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
948657312Unesite mišem ovo: 4353