Grad se zadužio za 7.000.000 KM

31

 

Lokalni parlament usvojio je Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 7.000.000 KM za finansiranje kapitalnih ulaganja.

Ova sredstva namijenjena su za izgradnju zgrade za Gradsku upravu, kupovinu poslovnog prostora za Centar za socijalni rad, nabavku, izgradnju i montažu javne rasvjete i video nadzora u gradu, izgradnju vodovoda Lokanj–Pilica faza 1 i kanalizacije u Branjevu, ugradnju prečistača na kanalizacioni sistem u Tabancima i za putnu infrastrukturu mjesnih zajednica.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da nivo zaduženosti dozvoljava da Gradska uprava uđe u novi kreditni aranžman, kao i dosadašnja praksa vraćanja kreditnih anuiteta pokazala da je Grad Zvornik finansijski stabilan i da su sva sredstva za koja je do sada zaduživan trošena transparentno i na realizaciju neophodnih infrastrukturnih projekata.

32

 Na sjednici je usvojena i Informacija o stanju zvorničkog sporta u 2020. godini na području grada. Gradonačelnik je ocijenio da postoje problemi u funkcionisanju sportskih klubova, kao i da su svi, praktično, vezani za gradski budžet,
odnosno za nekog ili nekoliko entuzijasta iz određene sportske discipline koji ulažu dio sebe, svog slobodnog vremena, pa i svojih sredstava u funkcionisanje istih.

„Mi svake godine podižemo nivo finansijske discipline i odgovornosti sportskih klubova prema gradskom budžetu. Od ove budžetske godine jedna komisija iz našeg Odjeljenja za finansije obići će i pregledati dokumentaciju o poslovanju nekih klubova. Mora se uvoditi red, moramo rad sa djecom uozbiljiti, a naročito u smislu da sa najmlađima mogu raditi samo oni koji su stručni i imaju adekvatnu licencu.“

Odbornici su usvojili i Izvještaj o stanju u poljoprivredi na području grada Zvornika u 2020. godini.Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju organizacione jedinice Dječiji vrtić „Naša radost“ regulisan je pravni status nove organizacione jedinice koja se nalazi u izdvojenom dijelu novog objekta ove predškolske ustanove. Izmjenom je dodat naziv „Naša radost-2“.

33

Predsjednik Skupštine grada Zvornika Mensur Selimović odbacio je tvrdnje odbornika Ujedinjene Srpske da je novinarima danas bilo uskraćeno pravo da prate sjednicu.

„Te tvrdnje nisu tačne, novinari su sve vrijeme bili prisutni u skupštinskoj sali i pratili rad sjednice od početka do kraja, dok su snimatelji na početku sjednice
snimili kadrove.“

On je na početku današnje sjednice saopštio i da je, s ciljem što transparentijeg rada i informisanja javnosti o radu Skupštine grada, a uz poštovanje zakonske regulative, započeta aktivnosti na uređenju ove oblasti u Skupštini grada Zvornika.

„Između ostalog, ovim putem želimo urediti proceduru registracije predstavnika sredstava javnog informisanja, ulaska i izlaska iz skupštinske sale, prisustvo sjednicama  predstavnika sredstava javnog informisanja, obezbjeđivanje adekvatnog prostora za praćenje sjednica, dostavljanje materijala, rad novinara, snimatelja, fotoreportera i pratećih tehničkih lica, način izdavanja službenih saopštenja, organizovanja konferencija za medije, sadržaj i funkcionisanje internet prezentacije Grada Zvornika, kao i uloga i aktivnosti protokola Skupštine. Ujedno, imajući u vidu trenutno stanje pandemije virusa korona i važeće preventivne mjere moramo organizovati naš rad tako da ne ugrožavamo jedni druge i da spriječimo širenje virusa.“

(izvor: gradska uprava)

1 Comments

Seljačka uprava (nije registrovan)

4 March 2021

Boga mi i opičeni Pero bi bolje upravljao Gradom od ovog debelog lopova. Pa svaka budala može uzeti kredit, a niko ne misli o tome da ovim potezom zadužujemo i čak i djecu koja još nisu rođena.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
692857413Unesite mišem ovo: 1799