“Građanska patrola” na Drini traži provjeru zakonitosti rada šljunkara u Šepku

Njihove tvrdnje su da bageri  “Jokić investa” skidaju riječno ostrvo sa šljunkom i time nedozvoljeno mijenjaju konfiguraciju terena, što bi u budućnosti moglo dovesti do većih poplava na obje strane rijeke.

Zvornički aktivisti okupljeni u inicijativi “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika” dobili su od “građanske patrole” na Drini prijavu za aktivnosti šljunkara u Šepku, za koje smatraju da su nedozvoljene i izvan eksploatacionih polja za koja su sklopili ugovore.

Njihove tvrdnje su da bageri  “Jokić investa” skidaju riječno ostrvo sa šljunkom i time nedozvoljeno narušavaju ivice riječnog korita i mijenjaju konfiguraciju terena. Time će biti narušen tok rijeke Drine i preusmjeren, što bi u budućnosti moglo doći do većih poplava na obje strane rijeke, odnosno na strani BiH i srbijanskoj. Kao dokaz svojih tvrdnji dostavili su foto i video dokumentaciju sa terena.

U slivu rijeke Drine legalne na području Zvornika dozvolu i ugovor sa JU „Vode Srpske“ imaju dva privredna društva, koja su po Javnom pozivu dobile posao na održavanju riječnog korita, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka. Ugovor na lokalitetu “Debela Međa” u Šepku imaju “VT-Kompred” d.o.o. Zvornik i “Jokić invest” d.o.o. Zvornik, a rok važnosti ugovora im je do 1. aprila 2022. godine. Ove informacije Grupa je zvanično dobila od JU „Vode Srpske“ iz Bijeljine, te je lokalitet “Debela međa” Zvornik i od strane Grupe ucrtan u Mapu eksploatacija kao legalna lokacija.

“To je tačno, ali se mještani Šepka bune što će se promjeniti prirodni tok rijeke Drine. Znamo da to i drugo preduzeće iz Zvornika imaju dozvolu za iskop šljunka, ali smo ubjeđeni da se to zloupotrebljava i poslali smo uput “Vodama Srpske” da provjere ovu našu tvrdnju i izvjeste nas da li smo u pravu. Konkretno, da li šljunkari na terenu vade šljunak na drugom lokalitetu od odobrenog i izvan odobrenih granica eksploatacionih polja – kaže za portal Antikorupcija.info član Grupe Dušan Aćimović.

Prijave Vodnim inspekcijama Inspektorata RS, JU „Vode Srpske“ i Policijskoj upravi Zvornik su na osnovu dojava i dostavljenih dokaza građana podnijete i prije dva mjeseca zbog sumnji za ilegalno šljunčarenje na području Donjeg Šepka, pola kilometra nizvodno od  „Šepačkog mosta“ na lokalitetu „Ada“. Uz prijave su priloženi foto snimci, te označene mape eksploatacija za koje su sumnje da šljunkari nemaju saglasnosti nadležnih za vađenje i dislokaciju minerala.

a

Video snimak šljunkarenja u Šepku, dostavljen neformalnoj grupi građana “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika” 

( izvor: antikorupcija.info )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
167539482Unesite mišem ovo: 4195