Investicije u “Alumini”: NOVA “KESTNEROVA” UPARIVAČKA BATERIJA

2

 

Kompanija „Alumina“ završila je izgradnju nove uparivačke baterije, francuskog proizvođača „kestner“, po obimnosti radova i uloženim sredstvima radi se o najvećoj investiciji u fabrici u 2022. godini. Novo uparivačko postrojenje, umnogome će značiti u tehnološkom procesu proizvodnje, prije svega u pogledu energetske efikasnosti i smanjenja finansijskih troškova.

Tokom izgradnje nove  „kestner“ UB-1 ugrađeno je oko 1.000 tona čeličnih konstrukcija i opreme, a na ovom projektu najveći dio posla obavili su zaposleni u „Alumini“, te okolne firme koje se bave građevinskim čeličnim konstrukcijama.

-Izgradnja „kestnerove“ uparivačke baterije broj 1 i trafo postrojenja TP 2-17 izvedena je po konceptu koji je podrazumijevao da se radovi izvrše od strane stručnih službi i izvođača iz privrednog društva „Alumina“ u skladu sa njihovim maksimalnim mogućnostima u kombinaciji izvođenja preostalih radova od strane trećih lica i isporučilaca opreme – ističe Vojin Mirić, koji je bio na čelu tima koji je rukovodio projektom izgradnje nove „kestnerove“ uparivačke baterije.

3

Mirić podsjeća da je izgradnja novog uparivačkog postrojenja zahtjevala svakodnevno timski rad uz usaglašavanje aktivnosti svih izvođača na terenu baterije i poštovanje mjera zaštite na radu.

-Činjenica da smo ukupno ugradili oko 1.000 tona teške metalne visoko gabaritne opreme i konstrukcija do visinske kote 24,85 metara bez ijedne povrede radnika, predstavlja poseban uspjeh i zadovoljstvo za mene kao rukovodioca projekta – naglašava Mirić, koji se iskreno zahvaljuje svim učesnicima i saradnicima na doprinosu za uspješnu realizaciju ovog projekta, poželivši im poslovne uspjehe u budućem radu i na novim projektima.

5

Direktor Sektora investicije Gordan Vuković kaže da je izgradnja „kestnerove“ uparivačke baterije broj 1 jedna od najsloženijih investicija koja je u „Alumini“ realizovana posljednjih godina.

-Po prvi put u istoriji ove fabrike urađena je jedna kompletna bazna linija uparavanja za proizvodnju glinice u našem izvođenju. Kompletna projektna dokumentacija urađena je u Tehničkom birou  „Alumine“,  a samo izvođenje građevinskih, mašinskih, elektro i radova automatike izvedeno je od strane naših radnika uz učešće lokalnih firmi na izradi i montaži noseće čelične konstrukcije – ističe  Vuković, podsjećajući da je „Alumina“ najveći dio osnovne opreme,  potrebne za „kestnerovu“  UB-1,  nabavila iz Mađarske.

Po riječima Vukovića, ovo je najveća investicija u kompaniji „Alumina“ u toku 2022. godine.

-Ukupna vrijednost ovog investicionog projekta je preko šest miliona konvertibilnih maraka – kaže Vuković, navodeći da vrijednost investicionih ulaganja u fabrici u toku ove godine iznosi oko 16 miliona KM, dok se u 2023. godini očekuju značajni i obimni investicioni projekti od blizu 30 miliona KM.

U proteklom periodu, posebno u svjetlu uvođenja novih proizvoda, nametnula se ideja o potrebi da se, u okviru pogona Uparavanje, izgradi i druga „kestnerova“ uparivačka baterija sličnog tipa postojećoj.

Rukovodilac pogona Uparavanje Dragan Dimitrijević kaže da je kapacitet nove „kestner“  UB-1  oko 90 tona otparene vode na sat, dodajući da se primjenom nekih metoda pri radu očekuje i veći kapacitet od projektne vrijednosti.

12

-Uvođenjem novog uparivačkog postrojenja u eksploataciju otvaramo opciju smanjenja utroška pare u proizvodnom procesu zbog efikasnog iskorištenja energije u odnosu na stara uparivačka postrojenja. Značajan faktor koji dobijamo je povećanje pogonske spremnosti i kapaciteta pogona Uparavanje – kazuje Dimitrijević, koji je i zamjenik rukovodioca ovog investicionog projekta.

Savremeni upravljački sistem i cjelokupna oprema automatike prilagođena je praćenju svakog segmenta pri radu ovog uparivačkog postrojenja, što će omogućiti uočavanje eventualnih problema svakog dijela procesa upravljanja i blagovremenu mogućnost korekcije u cilju što efikasnijeg rada.

 

(Alumina-info)

 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
375986241Unesite mišem ovo: 4965