Iz monografije “Tragom jednog stoljeća”: Dr Despot Kovačević

5

 

Asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Despot Kovačević rođen je 1988. godine u Tuzli. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje završio je u Zvorniku. Gimnaziju „Petar Kočić“ pohađao je u periodu 2003-2007. 

Upisao je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2007. godine, gdje je i diplomirao na osnovnim akademskim studijama politikologije 2011. godine sa prosječnom ocjenom 9,50. Upisao je master studije političke teorije, političke sociologije i institucija na kojem je položio sve ispite sa prosječnom ocjenom 10,00 i 2012. godine odbranio master rad na temu Procesi demokratizacije u postkomunističkoj Rusiji sa ocjenom 10. Iste godine upisuje doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gdje 2020. godine postaje doktor političkih nauka sa disertacijom Institucionalizacija partija i partijskih sistema u zemljama bivše SFRJ. 

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu predaje predmete Politička sociologija i Partije i partijski sistemi. Tokom osnovnih i master studija bio je stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije. Kao doktorant bio je angažovan na Institutu za političke studije na projektu Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja. Za istraživača pripravnika na Fakultetu političkih nauka izabran je 2017. godine, a za asistenta na politikološko-sociološkim studijama 2018. godine gdje je i ranije bio saradnik na predmetu Politička sociologija. 

Bio je urednik Beogradskih novina – časopisa za urbanu kulturu. Obavlja funkciju sekretara naučnog časopisa Politički život u izdanju Centra za demokratiju FPN. Objavio je više od 20 naučnih radova i prikaza knjiga u naučnim časopisima i zbornicima, a ima i učešća na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Još jedan uspješan Zvorničanin koji je ponos grada, s razlogom uvršten u monografiju “Tragom jednog stoljeća” iz koje smo prenijeli ovaj tekst. 
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
712634958Unesite mišem ovo: 8356