Јавна расправа о измјени Регулационог плана

5

 

Одјељење за просторно уређење Градске управе Зворник објавило је Јавни позив за Јавну расправу о нацрту измјене дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај. 

Јавна расправа биће одржана у понедељак, 23. новембра, са почетком у 10:00 часова у великој сали Градске управе Зворник.

Измјене дијела Регулационог плана односи се на простор који у нарави представља дио улице Патријарха Павла, и то десну страну улице од постављеног привременог киоска до вишепородичног стамбено-пословног објекта „Декор“ у коме се налaзи Фонд здравственог осигурања Републике Српске.

На јавну расправу позивају се представници носиоца припреме, носиоца израде, чланови савјета плана и организације у чијем је дјелокругу: снадбијевање водом и одвођење отпадних вода, снадбијевање електричном енергијом, снадбијевање топлотном и расхладном енергијом, телекомуникациони и поштански саобраћај, управљање јавним путевима у насељу и изван насеља, заштита културно – историјског и природног наслеђа, противпожарна заштита, управљање комуналним отпадом, заштита животне средине, управљање пољопривредним земљиштем и сеизмолошка дјелатност.

Одјељење за просторно уређење позива сва заинтересована лица да узму учешће о овој расправи и тиме допринесу добијању што квалитетнијег планског рјешења.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
951342876Unesite mišem ovo: 4745