Јавни позив спортским организацијама и удружењима за финансирање у 2023. години.

3

 

Град Зворник расписао је Јавни позив за расподјелу средстава из градског буџета за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2023. години.

Пријавне обрасце са потребном документацијом треба доставити лично у Шалтер салу Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве бр 124, 75400 Зворник са назнаком „Пријава на Јавни позив за расподјелу средстава из буџета Града Зворника за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2023. години“

Обрасци се могу преузети на званичној интернет страници Града Зворника или лично у канцеларији бр.12.

Одлуку о додјели средстава донеће Скупштина града на приједлог Комисије за спорт и културу, након спровођења јавног позива.

Позив је отворен до 30. јануара текуће године.

За ову намјену у буџету Града Зворника планирано је 800.000 КМ.

 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
276895431Unesite mišem ovo: 6989