JU „Vode Srpske“ gluve na apele građana u vezi sa sumnjivim radnjama šljunkara

3

 

Očigledno je da šljunkari koji se bave nezakonitim iskopom računaju da je ovaj predizborni mjesec septembar pogodan za ove radnje, pa su i pored prijava ubacili u veću brzinu i to posebno na području Doboja.

Za razliku od Inspektorata RS, koji svoje inspektore po prijavi građana barem upute da na terenu izvrše provjeru sumnji u nelegalno vađenje minerala iz korita rijeka, iz Javne ustanove „Vode Srpske“ obično ostanu bez reakcije na pozive građana da izvrše nadzor na lokacijama označenim od strane mještana i aktivista neformalnih grupa građana, koje se zalažu i bore za uređenu oblast eksploatacije šljunka kako bi se obezbijedila zaštita stanovništva od mogućih poplava.

„Vjerovatno je Miroslav Milovanović, novoimenovani predsjednik Gradskog odbora stranke u Bijeljini i direktor Javne ustanove koja je zadužena za upravljanje nad vodotokom u RS prezauzet predizbornom kampanjom i zatečen iznenadnim političkim napredovanjem, pa je zapostavio svoj redovni posao i nema vremena ni da izda nalog službenicima da izađu na teren. Mi smo još 15.avgusta dostavili Inspektoratu RS i JU „Vode Srpske“ prijavu sa sumnjama u nelegalni iskop šljunka na području Doboja i Zvornika, na koje su reagovali iz Vodne inspekcije, dok iz “Voda” vlada muk na ovu i naknadno 29. avgusta proslijeđenih još pet prijava zbog sumnji u nelegalni iskop šljunka u slivu rijeka Bosne i Drine”, informacije su iz NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika”.

Vodni inspektori su se javili grupi sa terena u Zvorniku, zbog prijave sumnji u nezakonito vađenja šljunka na vodozaštitnom prostoru u Karakaju na području Grada Zvornik u slivu rijeke Drine, te ih obavijestili da će provjeriti te i prijavljene sumnje na području Johovca, Grad Doboj u slivu rijeke Bosne.

Međutim, očigledno je da šljunkari koji se bave nezakonitim iskopom računaju da je ovaj predizborni mjesec septembar pogodan za ove radnje, pa su i pored prijava ubacili u veću brzinu i to posebno na području Doboja.

„Iako smo u svojoj prijavi naveli da sumnjamo koje šljunkarsko preduzeće izvodi te radove i da ih započinje u večernjim časovima, iz „Voda“ se nisu oglasili niti nas obavijestili da li su šta preduzeli. Nakon toga, tačnije jučer (07.09.2022.) dobili smo sa terena dojavu da se sada šljunak na tom lokalitetu, preciznije nasuprot naselja Grapska Donja i Grapska Donja, vrši i danju i noću, odnosno 24/7“ – kažu u NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” i najavljuju da će obnoviti i proširiti tu prijavu.

1

Označene lokacije vađenja šljunka iz rijeke Bosne

Neformalne grupa građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika”, zajedno sa grupom “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine” se zalažu i pokrenule su kampanju da uređenom, konkretno definisanom legislativom, nadležne institucije dodjeljuju koncesije i daju administrativne dozvole i saglasnosti sa preciziranim količinama očišćenog materijala i eksploatisanog šljunka, produbljivanju i čišćenju korita rijeka Bosne i Drine. Smatraju, između ostalog, da je to preduslov za uređena korita rijeka, što će dovesti do toga da su građani efikasnije zaštićeni od mogućih poplava, opasnosti za živote i materijalne štete. Takođe, da i kontrolni organi dosljedno rade svoj posao i preduzimaju mjere da se suzbije nelegalna i nekontrolisane eksploatacija minerala.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
126397854Unesite mišem ovo: 3186