Kompanija “Alumina” - Nema podjele na muške i ženske poslove

al

 

Svaki dan je novi izazov, ali i iskustvo više

Više od dvije decenije je u proizvodnji, ona je druga žena u istoriji fabrike na radnom mjestu glavnog smjenskog tehnologa. Diplomirani inženjer Petra Manojlović sa još četvoricom svojih kolega čini ekipu glavnih smjenskih rukovodilaca u Sektoru proizvodnja glinice. Kancelarija, u „Bitovaji“, je svojevrsni „dispečerski centar“. Komunikacija sa pogonima je neprekidna kako bi bili najoptimalniji proizvodni parametri. Manojlovićka je 17 godina na ovoj radnoj poziciji. Na početku, priča nam, bilo je izvjesnog straha, zbog značaja novog radnog mjesta. Iskustvo i znanje prethodno stečeno u fabrici, kaže, umnogome su joj pomogli u donošenju najboljih odluka.

- Kad sam počinjala raditi bila sam u grču, jer je svaki dan nešto novo donosio. Sreća da sam radila sa kolegama od kojih sam mogla da učim i naučim i da se kroz rad i smjene stekne sigurnost i iskustvo. Osjećaj i važnost posla stalno je prisutan u našim životima kaže Petra i bez okolišenja će reći da je, zajedno sa svojim kolegama, sigurna u ovo što rade, jer to, veli, čine na najbolji način. Svaki dan je novi izazov, ali i jedno iskustvo više.

- Nama je veoma bitno vrijeme. U kratkom vremenu ako ne odreaguješ, onda si napravio problem. S obzirom da je sve povezano u cjelinu, dovoljno je da jedan dio kasni, to se odražava na cijeli proces. Kontaktiramo sa svim pogonima, Energanom, Održavanjem, radnicima koji su u dežurnoj intervenciji, vozačima. Sve u funkciji jednog cilja – procesa proizvodnji, objašnjava Manojlovićka.

Jedina dama među glavnim smjenskim rukovodiocima kaže da ovdje nema predrasuda na „muške i ženske poslove“.

88

 

– Ja sam skoro dvije decenije u tako reći muškom poslu. Imam baš dobre kolege. Sve najljepše mogu da kažem o njihovim ljudskim karakteristikama. Mi smo ovdje jedna mala porodica – kazuje Petra i dodaje da je izgradila kolegijalan odnos i sa rukovodiocima pogona, smjenovođama, prvim rukovaocima. Takođe, naglašava veoma dobru saradnju sa svim odgovornim licima u tehnološkom procesu, prije svega sa čelnim ljudima u Sektoru proizvodnja glinice. Pravilnim funkcionisanjem svih odgovornih u lancu proizvodnje je upravo put koji je doprinio da se bude u tokovima osavremenjavanja na našim pogonima, a to, opet, sve utiče na poboljšanje kvaliteta proizvodnje, smatra Manojlovićka.

Petra kaže da svaki novi radni dan nosi svoje specifičnosti. Situacija i uslovi nisu isti ni u jednoj smjeni. Sjeća se bilo je i delikatnih situacija.

– Bila sam u smjeni kad je došlo do totalnog ispada fabrike. Ostali smo bez napajanja električnom energijom kompletne fabrike. Veoma teška situacija, kad se moralo brzo i pravovremeno reagovati da ne dođe do većih posljedica. U januaru 2006. godine bili su veliki mrazevi. Desilo mi se u smjeni da mi kompresori stanu. A kad kompresor ne radi, prijeti opasnost da se zaustavi „dekompozicija“. Grozničavo smo se borili i uspjeli da sačuvamo proizvodnju – priča Petra i podsjeća na jedan od najtežih trenutaka u svojoj radnoj karijeri.

Petra je zadovoljna i ostvarena žena. Uspjela je, kaže, i kao roditelj i kao radnik. Veliki je ljubitelj prirode, tako da kad god joj obaveze i vrijeme dozvole, uživa u šetnji do srednjovjekovne tvrđave iznad grada Zvornika, a trenutke odmora provodi i u čitanju knjiga.

– Ženama bi poručila da budu svoje, da svojim radom i umijećem, svojom pameću i snagom, bez ikakve zadrške, idu naprijed do željenog cilja – kaže, na kraju razgovora, Petra Manojlović, glavni smjenski rukovodilac u Sektoru proizvodnja glinice kompanije „Alumina“.

(izvor: facebook stranica kompanije alumina )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
821645793Unesite mišem ovo: 9478