Košarac: ,,Alumina” je respektabilna kompanija

2

 

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac prilikom susreta sa rukovodstvom kompanije “Alumina”rekao je da je to respektabilna kompanija koja zapošljava blizu 1.600 radnika i posluje sa blizu 600 kompanija.To potvrđuje potrebu da resorno ministarstvo bude potpuno otvoreno za saradnju sa ovako važnom kompanijom iz Republike Srpske.

– Treba istaći da je godišnji promet kompanije oko 300 miliona KM, što je blizu 97 odsto izvoza, čime ,,Alumina” značajno utiče na obim spoljnotrgovinske razmjene BiH i u tom kontekstu zavrijeđuje adekvatan tretman – naglasio je Košarac  nakon razgovora sa predstavnicima Upravnog odbora i menadžmenta „Alumine“, te stečajnim upravnikom Fabrike glinice „Birač“ Lazom Đurđevićem.

3

Košarac je izrazio žaljenje što u nekom ranijem periodu nije bilo razumijevanja iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa prema „Alumini“.

- S obzirom da sam naslijedio takvu vrstu ranijeg odnosa sa ovom kompanijom, pocijenio sam da je veoma važno doći u „Aluminu“ i razgovarati sa menadžmentom kako bi prevazišli eventualne probleme koji su bili uočeni u spoljnotrgovinskom prometu proizvoda "Alumine“ – rekao je Košarac.

On je ocijenio da je takav odnos prema ovoj kompaniji bio nedopustiv iz prostog razloga što je „Alumina“ iz tradicionalnog proizvodnog asortimana u poslednjih nekoliko godina prešla u disperziju proizvodnog asortimana od blizu 30 proizvodnih komponenti.

- Smatram da nadležno ministarstvo, koje je zaduženo za spoljnotrgovinski promet, treba da bude partner, ne samo ovoj kompaniji, nego i sličnim kompanijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH – rekao je Košarac.

Košarac smatra da je uloga samog ministra i resornog ministartva u tome da  ovakvim kompanijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, u skladu sa zakonom, olakša uvoz  komponente u BiH radi dalje obrade, odnosno izvoza proizvoda. 

- U tom kontekstu analizirali smo pozitivne zakonske propise  na nivou BiH kada su u pitanju carinske stope, i mislim da ćemo u tom pogledu na temelju analiza relavantnih činjenica i relevantnih institucija donijeti određena  pozitivna rješenja kad je u pitanju ova  komapnija – rekao je Košarac.

Istakao je da je upoznat o visokom nivou socijalno društvene orgovornosti kompanije ‘Alumina’ i o tome da blizu 1.600 radnika radi, što je jedna četvrtina ukupno zaposlenih radnika u Zvorniku,  dovoljno govori o potrebu da ova kompanija ima posebnu pažnju i tretman.

– Trebamo svi,  sa apekta pozitivnih zakonskih propisa, omogućiti razvoj ove kompanije i njeno  povećanje spoljnotrgovnskog prometa, pa u tom kontekstu biće  kretanje Ministarstva spoljne trgovine i ekonosmkih odnosa  u saradnji sa ovom komapnijom i svim drugim koji će uticati na povećan obim spoljnotrgovinske razmjene kompanija BiH sa tržištima u okruženju – naglasio je Košarac.

4

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić sa svojim saradnicima upoznao je ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da kompanija pretežno svoje proizvode izvozi u inostranstvo, što je veoma važno za spoljnotrgovinsko poslovanje. On je rekao da je sa ministrom razmatrano pitanje suspenzije carine na  lužinu koja nije evropskog porijekla a  koju „Alumina“ ima potrebe da  povremeno uveze  za  funkcionisanje svog proizvodnog procesa.

– Smatram da nema potrebe za carinjenje lužine, kada te proizvodnje nema u BiH“ – rekao je Matić i dodao da je sa Košarcem razgovarano i o robama dvojne namjene, te da u tom pravcu očekuje podršku resornog ministarstva za pravilno i normalno rješavanje propisa kako bi kompanija nastavila sa izvozom.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
723859164Unesite mišem ovo: 9224