Marija Riđošić: Zainteresovanost za naučnoistraživački rad

fhf

Seriju tekstova o najboljim učenicima zvorničke srednje škole preuzete iz monografije “Tragom jednog stoljeća” nastavljamo predstavljanjem  Marije Riđošić (1992) koja je je srednju farmaceutsku školu završila u Zvorniku 2010. godine. Potom upisuje  Tehnološki fakultet u Zvorniku Univerziteta u Istočnom Sarajevu, studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, modul hemijsko procesno inženjerstvo. 

Diplomirala je 2014. godine kao student generacije zahvaljujući odličnim rezultatima i prosječnoj ocjeni tokom studija 9,75. Dvije godine potom na matičnom fakultetu završila je i master studije. 
 

Njenu zainteresovanost za naučnoistraživački rad i nova znanja pokazuju i objavljeni radovi. Objavila je više radova u naučnim časopisima, a neki od njenih radova su sa međunarodnih konferencija. 

U 2020. godini objavila je rad iz svojih doktorskih istraživanja u prestižnom naučnom časopisu Transactions of the IMF The International Journal of Surface Engineering and Coatings. 

Marija je kada je pripremana monografija srednje škole “Tragom jednog stoljeća” iz koga prenosimo tekst , u zvanju višeg asistenta na Katedri za fizičku hemiju, elektrohemijsko inženjerstvo i materijale Tehnološkog fakulteta u Zvorniku.

Doktorirala je 2022. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu

(Monografija:“Tragom jednog stoljeća”)
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
843561729Unesite mišem ovo: 6952