Milan Milić, direktor sektora Alusil u kompaniji „Alumina“

90

 

U 2020. godini nismo imali ni jednu reklamaciju što je najbolja potvrda kvaliteta naših proizvoda

Zeolit sa oznakom zvorničke kompanije „Alumina“ prisutan je na pet kontinenata, na tržištu više od dvadeset zemalja. Proizvod koji ima primjenu u raznim industrijama i po kome je ova fabrika postala prepoznatljiva na poslovnoj mapi, našao je svoje kupce na tržištu Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Kine.

Pored deterdžentskog zeolita koji se u našoj fabrici proizvodi 37 godina, u posljednjih nekoliko godina osvojena je proizvodnja nekoliko novih vrsta zeolita koji svoju primjenu imaju u oblasti proizvodnje molekulskih sita. Direktor sektora Alusil Milan Milić kaže da su proširenju proizvodnog programa prethodile značajne investicione aktivnosti.

91

-Menadžment kompanije je prepoznao da je ova sfera proizvodnje jedna od sigurnijih trasa za budućnost fabrike. U alumosilikatnoj oblasti, zapravo, postoji mogućnost velikog spektra proizvoda. Mi smo za relativno kratak period, zahvaljujući znanju i pameti naših kadrova, uz svesrdnu podršku rukovodstva kompanije, te saradnju s poznatim i renomiranim poslovnim partnerima, došli do reprezentativne palete proizvoda sa tendencijom daljeg razvoja – ističe Milić, dodajući da je u posljednjih deset godina u sektoru Alusil uloženo više miliona maraka.

-Zahvaljujući investicionim ulaganjima, sa službom Razvoja, Tehničkim biroom i drugim tehničkim službama, te u saradnji sa Proizvodnjom, uspjeli smo osvojiti i komercijalizovati devet novih vrsta visoko profitabilnih zeolita sa očekivanom prodajom u 2020. godini od 43.250 tona – kazuje Milić.

■Kakav je kvalitet zeolita koji se proizvodi u „Alumini“?

-Naša fabrika je među vodećim proizvođačima zeolita u Evropi. Da bi osvojili toliki broj kupaca, pored konkurentske cijene, bez sumnje, važan element je i kvalitet zeolita sa kojim smo se nametnuli na inostranom tržištu. U 2020. godini nismo imali ni jednu reklamaciju, što je i najbolja potvrda kvaliteta naših proizvoda. Uz to, poslovni svijet dosta pažnje posvećuje ekologiji, a zeolit iz „Alumine“ je potpuno ekološki čist proizvod.

■Kako se odvija proizvodnja silika gela?

Kao što je poznato, kompanija „Alumina“ je 2017. godine izgradila pogon za proizvodnju silika gela i specijalnih zeolita. U početku, razumljivo, bilo je određenih teškoća, ali smo, moram da naglasim, uz veliko razumijevanje menadžmenta „Alumine“, te veliku pomoć stručnih i tehničkih službi, uspjeli osvojiti dobar kvalitet i kapacitet. Podsjećam da je projektovani kapacitet proizvodnje silika gela 800 tona godišnje. U posljednja tri mjeseca uspjeli smo izaći na projektovani kapacitet na mjesečnom nivou. Ukupna prodaja u tekućoj godini biće 560 tona.
 

■Kakva je situacija na pogonu Vodeno staklo?

-Sa razvojem novih proizvoda nametnula se potreba i za proširenjem kapaciteta u proizvodnji vodenog staka, tako da sada proizvodimo više tipova ovog proizvoda. Zahvaljujući sektoru Marketinga i službi Prodaje, uspjeli smo povećati prodaju za 4.000 tona godišnje.

■Posljednjih godina, kako smo rekli, u sektoru Alusil, podjednakim intenzitetom, odvijaju se i investicione aktivnosti. U vašim proizvodnim halama stalno se nešto gradi i stvara „teren“ za nove proizvodne programe koji će donijeti nove vrijednosti?

-Dolaskom novog menadžmenta, nakon otvaranja stečaja u Fabrici „Birač“, počinju intenzivna ulaganja i proširenje proizvodnog programa. U proteklom periodu, tačnije od 2013. godine, menadžment je u sektor Alusil, kao što sam rekao, uložio više miliona maraka. Zahvaljujući domaćim kadrovima, njihovom znanju i punoj posvećenosti na realizaciji projekata u našem sektoru, kao i ostvarenoj proizvodnji, uloženi kapital će se višestruko vratiti „Alumini“ kroz prodaju 13 visoko produktivnih proizvoda.

92

■Da bi bili u korak sa zahtjevima tržišta, neophodno je kontinuirano praćenje i prilagođavanje potrebama kupaca, te dizajnu novih proizvoda i kvalitetu kako bi se sačuvao postojeći trend. Da li možete da odgovorite zahtjevima kupaca, odnosno tržišta?

-Potvrda da smo u ovoj teškoj poslovnoj godini, u vrijeme pandemije virusa korona, uspjeli zadržati stare i osvojiti nove kupce, govori da imamo proizvode „svjetskog kvaliteta“!

■Kakva je situacija sa pogonskom spremnošću instalisanih postrojenja i opreme koja se nalazi u proizvodnim halama u sektoru Alusil?

-Kvalitet i kvantitet proizvoda zahtjeva dobru proizvodnu spremnost opreme, a mi to zahvaljujući službi Nabavke i tehničkom osoblju svakako imamo.

93

■Da li imate dovoljno skladišnog prostora?

-Skladišnog prostora nikad nije dosta, ali to i nije problem ako je kratko vrijeme između napakovanih i utovarenih količina proizvoda. Za to smo zahvalni dobro organizovanom sektoru Marketinga i službama zaduženim za logistiku.

■Da li postojeći broj zaposlenih može da odgovori svim zahtjevima i
očekivanjima u sektoru Alusil?

-Organizaciona šema sektora Alusil projektovana je na 110 zaposlenih.

Trenutno je radno angažovanih 96 radnika i u principu nikada nije bilo da nije utovaren kamion na vrijeme sa robom odgovarajućeg kvaliteta – kaže, na kraju razgovora, direktor sektora Alusil Milan Milić, naglašavajući da mu je bila čast i izazov čitav radni vijek raditi u ovoj fabrici, jer je, kako kaže, imao dobre saradnike i prijatelje.

(Bilten „Alumine“)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
269351748Unesite mišem ovo: 2312