Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom

5

 

Do radnog mjesta Milana Tanića u “Alumini” stiže se metalnim stepenicama, koje vode do kabine ispod samog vrha skladišta hidrata na pogonu Prerada rastvora. Milan Tanić više od dvije decenije rukuje grajferom, odnosno mostnim kranom za utovar i otpremu hidrata. Riječ je o jednom od vitalnih uređaja koji je u funkciji procesa rada.

Kako kaže, iako ne fizički previše naporan, ovaj posao zahtijeva izuzetnu odgovornost.

-Mora se biti maksimalno koncentrisan, ne smije se brzo raditi. Grajfer zahtijeva punu odgovornost, svaka radna operacija mora da bude precizna – objašnjava Tanić, uvodeći nas u „tajne“ ovog posla, koji pritom nije jedino zanimanje ovom rukovaocu aparata, tako da ima, kako kaže, još zaduženja na pogonu.

6

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, Milan vješto rukuje komandnim ručicama u kabini ograničenog manevarskog prostora. Svaka ručica određuje smjer sajle, odnosno kretanje mostnog krana i kašike kojom se utovara i otprema hidrat.

-Poslije toliko godina rada, ovo je sad rutinski posao, u kome ni u jednom trenutku ne smije da se zakaže, sva čula moraju biti koordinisana – kazuje ovaj skromni čovjek, koji je sav dosadašnji radni vijek od tri i po decenije, proveo na Preradi rastvora, radeći u smjenama.

Kad je u pitanju rad grajfera, Milan kaže da se posao odvija podjednakim intenzitetom skoro svih 24 sata. U noćnoj smjeni uglavnom se vrši utovar hidrata u vagone, a u dnevnoj pune se kamioni i džambo vreće.  U jednoj smjeni znamo da utovarimo i preko 300 kašika, što je više od 800 tona hidrata – dodaje Tanić, koji do penzije ima još 4,5 godine.

7

Inače, grajferom rukuju rukovaoci aparata koji su položili dodatnu obuku za rukovanje kranovima. Koliko ovaj posao zahtijeva koncentracije i strpljenja govori i podatak da, recimo, za utovar jedne kompozicije hidrata od 800 tona rukovaoc grajferom napravi 640 kretanja i zaustavljanja sa uzimanjem i ispuštanjem hidrata iz kašike. I sve to često u jednoj smjeni. Poseban problem je, objašnjavaju na Preradi rastvora, u zimskom periodu kada zbog niskih temperatura povremeno dođe do tolikog isparavanja vlage iz toplog hidrata da se vidljivost smanji na dva do tri metra, a put u jednom smjeru zna biti i do 20 metara. U takvim prilikama, naši rukovaoci kompletan utovar izvrše na osjećaj, bukvalno „na slijepo“. Ali, i pored toga nikada se nije desilo da dođe do odgađanja otpreme.

Rukovodilac pogona Prerada rastvora Darko Petković kaže da posljednjih desetak godina sve veći udio u gotovom proizvodu zauzima hidrat za razliku od prve tri decenije rada fabrike kada je osnovni proizvod bila kalcinisana glinica koja se prodavala kupcima.

-Ova promjena je dovela do toga da je dvogredna dizalica sa grabilicom u skladištu hidrata, ili poznatije grajfer, postala vitalni uređaj za utovar i otpremu hidrata kao gotovog proizvoda – naglašava Petković, dodajući da je grajfer u proteklom periodu korišćen samo za dodavanje hidrata na Kalcinaciju, dok se sad uglavnom koristi za utovar hidrata u kamione. Time je, objašnjava Petković, njegov broj radnih sati višestruko povećan.

Rukovodilac pogona Prerada rastvora kaže da je donesena odluka da se u skorijoj budućnosti nabavi još jedan grajfer, kao alternativno rješenje, jer vremenom sa postojećim imamo sve više problema kako zbog godina starosti, tako i zbog povećane eksploatacije.

( Izvor : Fejzbuk stranica Alumine )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
754926381Unesite mišem ovo: 1449