Ministarstvo BiH ne priznaje sve visokoškolske ustanove

2

 

Prema  pravnom tumačenju Ministarstva civilnih poslova BiH, diplome pet visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske nisu priznate prilikom zapošljavanja u državnim institucijama, iako su u registru Agencije za visoko obrazovanje RS.

Razlog tome je što nisu upisane i u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, jer su po datom mišljenju tog ministarstva za rad u javnim ustanovama priznate samo diplome koje izdaju visokoškolske ustanove upisane u registar Agencije HEA BiH.

Fakulteti čije diplome su sporne su "Slobomir P" Univerzitet sa odeljenima u Bijeljini i Doboju, Visoka medicinska škola zdravstva u Doboju, Visoka škola za ekonomiju i informatiku u Prijedoru, kao i Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo i Visoka škola "Koledž kozmetologije i estetike" Banjaluka.

- Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH utvrđeno je da će nadležni državni organi, u svrhu zapošljavanja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove. Time se akreditacija propisuje kao obavezan vid osiguranja kvaliteta - odgovorili su iz Ministarastva neformalnoj grupi studenata "STOP neakreditovanim fakultetima".

Pobrojani su svi nadležni na nivou BiH, entitetima i Brčko distriktu, koji su zaduženi za sprovođenje procesa akreditacije.

- Konačan ishod tog procesa je upis visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi HEA BiH, nakon što oceni da je rešenje o akreditaciji usklađeno sa minimalnim standardima i kriterijumima u području visokog obrazovanja - ističu u resornom ministarstvu.

IZBEGLI STEČAJ

"SLOBOMIR P" Univerzitet je prvi privatni univerzitet u BiH, sa radom je počeo 2003. i do danas nije obezbedio upis u registar akreditovanih ustanova u BiH. U decembru prošle godine se jedva spasao od stečaja, koji je uplatom 1,5 miliona KM od strane vlasnika američko-srpskog biznismena Slobodana Pavlovića Okružni privredni sud Bijeljina povukao.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
398467215Unesite mišem ovo: 1471