Mještani Janje nezadovoljni radovima u koritu Drine – sumnjaju da je priča o preusmjeravanju rijeke za potrebe navodnjavanja Semberije tek izgovor za nelegalnu eksploataciju šljunka

“Kod nas u ovoj godini nema lokaliteta za radove u koritu Drine na našem području, niti je bilo takvih javnih poziva. Smatramo i da se potpuno izašlo iz okvira planiranih radova i da se zapravo radi o nastavku krađe šljunka u Janji, koja nikada nije ni prestajala. Brutalno nam uništavaju obalu rijeke Drine. Ne možemo više ni prići rijeci, kao nekada, loviti ribu, kupati se u rijeci.”

Od polovine ovog mjeseca, do prije par dana, na području Bijeljine trajali su radovi na preusmjeravanju vode iz rijeke Drine u kanalsku mrežu, kao i sisteme za navodnjavanje, kojim se vodom opskrbljuju semberske poljoprivredne parcele, koje su usljed nepovoljnih hidroloških uslova i pada nivoa podzemnih voda značajno ugrožene i potpuno su ostale bez vode.

U utorak (26.07.2022.) završne radove na ovom poslu zajednički su obišli direktor JU „Vode Srpske“ Miroslav Milovanović sa saradnicima, direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Stefan Mitrović, pomoćnik ministra za resor vodoprivrede Milan Gavrić, predstavnici izvođača radova i zainteresovani poljoprivrednici.

“Zbog visokih temperatura na globalnom planu, a samim tim i u RS, došlo je do smanjenja nivoa vode u sistemima za navodnjavanje. Zahvalni smo resornom ministarstvu i Jedinici za koordinaciju za projekte u poljoprivredi koji su ekspresno reagovali na inicijativu JU „Vode Srpske“ i u roku od 24 sata smo zajednički krenuli u radove pročišćavanja dovodnog kanala, odnosno starog toka rijeke Drine. Na ovaj način ćemo obezbijediti dovoljne količine vode na našu ustavnu građevinu u Janji odakle se voda dalje distribuira u kanalsku mrežu, a samim tim i povećava nivo podzemnih voda koje indirektno utiču na navodnjavanje” – istakao je direktor JU Miroslav Milovanović prilikom obilaska završnih radova na području Janje.

Dragan Sarić, direktor bijeljinske firme „Higra“, koja je izvodila radove, pojasnio je da je početkom ovog mjeseca dio korita rijeke Drine dužine četiri kilometra ostao potpuno suv, te da je voda potpuno promijenila tok i otišla teritorijom Srbije, a to je dio korita iz kojeg uzima vodu kanal Drina-Dašnica. Odnosno, da se radilo o hitnoj intervenciji, koja se svodila na radove uvođenja dijela vode rijeke Drine u njeno napušteno korito.

Međutim, ovi radovi nisu naišli na odobravanje od strane dijela mještana bijeljinskog naselja Janja. Nezadovoljni su se obratili neformalnoj grupi građana “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine”.

“Kod nas u ovoj godini nema lokaliteta za radove u koritu Drine na našem području, niti je bilo takvih javnih poziva. Smatramo i da se potpuno izašlo iz okvira planiranih radova i da se zapravo radi o nastavku krađe šljunka u Janji, koja nikada nije ni prestajala. Brutalno nam uništavaju obalu rijeke Drine. Ne možemo više ni prići rijeci, kao nekada, loviti ribu, kupati se u rijeci” – samo je dio poruka upućenih grupi od koje je zatražena pomoć i podrška, a dostavljeni su i fotosi i video prikaz radova na području Janje.

Sa svoje strane, iz neformalne grupe građana su provjerili osnovanost pritužbi i utvrdili da na području Janje nema legalnih lokacija za vađenje materijala iz vodotoka po javnim pozivima. Poslednji su bili 01.12.2020. i 04.01.2021.godine i po njima je rok za izvođenje radova istekao 15.12.2021. i 31.12.2021.godine.

To ne znači nužno da je izvođenje aktuelnih radova nelegalno. Jer na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka, koji je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS donio 17. februara ove godine, JU “Vode Srpske” mogu angažovati izvođače radova u vodotoku bez raspisivanja javnog poziva.

„U slučaju potrebe hitnog obezbjeđenja većih proticajnih profila riječnog korita, s ciljem smanjenja ili potpunog otklanjanja rizika plavljenja ili degradacije riječnih obala, Ustanova može zaključiti Ugovor i bez raspisivanja javnog poziva sa izvođačem radova“ –  citirani je član 11 Pravilnika.

No, formalno, prekršene su preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS, odnosno nisu ispoštovani zaključci „Izvještaja revizije učinka“ sa kraja decembra prošle godine. Prema njima, u ovom slučaju nije obezbjeđena transparentnost postupka odabira ponuđača, uz činjenicu da nadležne institucije nisu uspostavile planski pristup dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka, kao i da se dodjela lokacija za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka ne zasniva na planskim dokumentima, analizama stanja vodotoka, potrebama i prioritetima, što su takođe zaključi revizije.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
279846315Unesite mišem ovo: 4849