Na rehabilitaciju u banju preko Vlade RS

fhf

 

Programom rehabilitacije RVI i članova porodica poginulih boraca za 2023.godinu koji finansira Vlada RS, i ove godine će biti omogućen besplatan desetodnevni odlazak pripadnicima ove kategorije  u banje na području Srpske.

Kako nam je rekao predsjednik gradske organizacije PPB, Milivoje  Marković iz Zvornika će u banju Dvorovi kod Bijeljine na rehabilitaciju 15.avgusta otputovati 15 članova porodica poginulih boraca. Radi se uglavnom o roditeljima i suprugama poginulih boraca  koji nisu ranije koristili ovu pogodnost. 
Takođe, u banju će nešto kasnije otići  i 15 RVI iz Zvornika.
Projekat banjske rehabilitacije RVI i članova PPB Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike

Srpske u 2023. godini), ima za cilj da kroz banjsko-klimatsko liječenje, obezbijedi medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju za oko 750 korisnika iz kategorije RVI i članova PPB.  Projekat banjske rehabilitacije za 2023.godinu će omogućiti korištenje banjske rehabilitacije i određenom broju demobilisanih boraca, logoraša, žrtava ratne torture i civilnih žrtava rata.

Projekat banjske-rehabilitacije trajaće do 31.10.2023. godine, a shodno ugovorenim terminima sa banjsko-klimatskim ustanovama. Ministarstvo je svake godine počev od 2005. godine, organizovalo i provodilo banjsku rehabilitaciju, i do sada je kroz ovaj vid rehabilitacije prošlo oko 9800 korisnika.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
284371695Unesite mišem ovo: 4798