На Скупштини - 12 тачака дневног реда

12

 

У четвртак, 30. децембра, са почетком у 10:00 часова у великој сали Градске управе биће одржана 9. редовна сједница Скупштине града Зворника. Предвиђен је следећи дневни ред:

 

 1. Усвајање записника са 8. редовне сједнице Скупштине града Зворника;

 2. Одборничка питања;

 3. Разматрање стања о снабдијевању електричном енергијом на подручју града Зворника;

 4. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Буџета града Зворника за 2022. годину;

 5. Разматрање Приједлога Одлуке о извршењу Буџета града Зворника за 2022. годину;

 6. Разматрање Приједлога Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31.12.2021. године;

 7. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји земљишта означеног као кп.бр. 7349/10 КО Зворник ради комплетирања грађевинске парцеле;

 8. Разматрање Приједлога Одлуке о допунама Одлуке о субвенцији трошкова у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених  и индивидуално стамбено-пословних објеката;

 9. Разматрање Информације о стању пописа и уписа имовине града Зворника, земљишта, јавна добра, објекти и средства у припреми,станови и остали простори за 2021. годину;

 10. Разматрање Извјештаја  о изградњи у граду Зворнику у 2021. години;

 11. Разматрање годишњег програма рада и финасијског плана за 2022. годину јавних установа чији је оснивач Град Зворник:

11.1. ЈЗУ Дом здрављаЗворник

11.2. ЈПВОУ Дјечији вртићНаша радостЗворник

11.3. ЈУЦентар за социјални рад Зворник

11.4. ЈУ РСЦ Зворник

11.5. ЈУ Дом омладинеЗворник

11.6. ЈУ Дом за старија лицаКисељак

11.7. ЈУ Туристичка организација града Зворник“ Зворник

11.8. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ Зворник

 1. Разматрање Програма рада Скупштине града Зворник за 2022. годину.

Због епидемиолошке ситуације у Републици Српској сједница ће бити организована у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона и Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство“ за спречавање појаве и ширења болести COVID-19 на радном мјесту.

 

Материјали за сједницу су на линку : https://gradzvornik.org/dokumenti/

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
943167852Unesite mišem ovo: 5582