На скупштини 13 тачака дневног реда

22

 

У четвртак, 6. јула, са почетком у 10:00 часова у великој сали Градске управе биће одржана 20.редовна сједница Скупштине града Зворника. Предвиђен је следећи дневни ред:

 

1. Разматрање Записника са 19. редовне сједнице Скупштине града Зворника;

2. Одборничка питања;

3. Разматрање приједлога Одлуке о куповини непокретности означене као кп.бр. 266 КО

Зворник-град;

4. Разматрање приједлога Одлуке о куповини непокретности означене као кп.бр. 482/1, 482/2 и

483, КО Зворник-град;

5. Разматрање приједлога Одлуке о замјени земљишта кп.бр. 480/4 КО Зворник-град за

земљиште кп.бр. 484/2 КО Зворник-град;

6. Разматрање приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 6948/11 КО Зворник

непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле;

7. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта кп.бр. 1343 и кп.бр. 1342/1 (удио 1/2 ) КО

Зворник град за земљиште кп.бр. 642/1 и кп.бр. 642/2 КО Зворник град;

8. Приједлог Одлуке о прихватању непокретности означених као кп.бр. 8672/4 КО Зворник;

9. Разматрање приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности

означене као кп.бр. 7319/11 КО Зворник;

10. Разматрање приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 8698/3 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле;

11. Разматрање приједлога Одлуке о накнади трошкова поступка по издатом прекршајном налогу;

12. Разматрање Информације о управљању јавним паркиралиштима на подручју града Зворника и

13. Разрјешење, избор и именовање.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
167234859Unesite mišem ovo: 9136