Nagrade i priznanja Fakulteta, pedagoških i naučnih asocijacija

22

 

U nove nade ne samo grada već nauke, stvaralaštva, umjetnosti , sporta i ostalih oblasti  u monografiji “Tragom jednog stoljeća” uvršteni su mnogi talentovani i pametnji mladi ljudi koji su pohađali zvorničku srednju školu. 

Među njima je i Kristina Milić  (1997) koja je  kao vukovac završila gimnaziju u Zvorniku. Zatim 2016. godine upisuje Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijska grupa Energetika, elektronika i telekomunikacije na kome je diplomirala 2020. godine sa prosječnom ocjenom 9,43 u toku studija, stekavši zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. 

U toku studija dobijala je nagrade i priznanja Fakulteta, pedagoških i naučnih asocijacija: Nagrada Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspjeh u toku studija u školskoj 2016/17. godini, nagrada Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspjeh u toku studija u školskoj 2017/18. godini, sertifikat Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umjetnika Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2018/19. godini. 

Izabrana je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast elektroenergetika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

(Monografija: ”Tragom jednog stoljeća”)
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
319487562Unesite mišem ovo: 1417