Najviše radnika otišlo u Njemačku

2

 

Jedini podaci o emigraciji za Bosnu i Hercegovinu koji se mogu koristiti kao statistika emigracija po godinama su podaci koje vodi  Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine  o  broju  osoba koje  su  se  odjavile iz evidencije o  prebivalištu  i  boravištu  državljana Bosne i  Hercegovine radi iseljenja u druge države. 

Drugim riječima stvarna slika mnogo je gora od ove zvanične.

Prema njihovim podacima, u 2020. godini, 3.489 osoba  je  odjavilo  boravak  u  Bosni  i  Hercegovini.17  Kada  se  posmatra  polna  struktura  podjednak  je  broj  muškaraca  i  žena  koji  odjavljuju  boravak  u  Bosni  i  Hercegovini  (1.748  muškaraca i  1.740 žena).

dfgd

Ono što zabrinjava jeste dobna struktura. 

Čak 46%  osoba koje su odjavile boravak u 2020. godini su ispod 35 godina starosti (1.645 osoba). 

 Na osnovu bilateralnih sporazuma o  zapošljavanju koje je Bosna i Hercegovina  zaključila sa  Slovenijom  i  Njemačkom,  veliki  broj  radnika  se  zapošljava  u  ovim  zemljama  posredstvom  Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi i u vlastitom
aranžmanu. 

(Izvor: Buka)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
912785643Unesite mišem ovo: 2815