Nejasan status sedam visokoškolskih ustanova iz RS – entitetski registar neusaglašen sa državnim

11

 

Iako se svojevremeno isticalo da su svi problemi u odnosima državne i agencije za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske riješeni, te da problem nejednakog odnosa prema visokoškolskim ustanovama u kontekstu akreditacija više ne postoji, najnoviji podaci pokazuju da to baš i nije tako.

U registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske (AVORS) ukupno je sa 15.12.2022. godine upisano 18 visokoškolskih ustanova.

Prema statusima, završen je postupak akreditacije za Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet “Sinergija” Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Visoku školu “Banja Luka College”, Visoku školu za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac, Slobomir P Univerzitet, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, Visoku medicinsku škola Prijedor i Visoku medicinsku škola zdravstva Doboj.

Sa statusom da su u postupku akreditacije u registru Agencije za visoko obrazovanje RS su Panevropski univerzitet “Apeiron”, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka,  Visoka poslovno-tehnička škola Doboj, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor-pismo očekivanja i Visoka škola za turizam i hotelijersto Trebinje, dok je Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka u postupku prve akreditacije.

Osim 11 visokoškolskih ustanova za koje je završen postupak akreditacije, Agencija za visoko obrazovanje RS u svom registru vodi još sedam da su u postupku akreditacije. Iz AVORS u svom registru napominju da prema članu 1. stav 2) Pravilnika o dopuni pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa regulisano je da se visokoškolske ustanove koje su u postupku reakreditacije smatraju akreditovanim do okončanja postupka reakreditacije, a najduže dvije godine.

Međutim, iz neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” ukazuju da je prema njihovim istraživanjima od tih sedam VŠU koje se tretiraju da su u postupku akreditacije četiri zapravo u postupku reakreditacije, a tri su u postupku akreditacije. Odnosno, da prema Pravilniku i trenutnom tretmanu u registru AVORS se ovih sedam Visokih škola i Univerziteta onda ne smatraju akreditovanim do završetka tog postupka.

“Ukazaćemo nadležnima ne samo na taj propust, jer važeći registar ne poznaje više termin “reakreditacija”, dok ga Pravilnik i dalje tretira. Ukazaćemo argumentovano i na činjenicu da iz registra AVORS još uvijek nisu upisani u registar kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA BiH) Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj” – regovali su iz NGG.

U Državnom registru visokoškolskih ustanova u BiH ukupno je trenutno upisano 39 VŠU, prema zvaničnim podacima HEA BiH iz Republike Srpske ih je u 14 u njihovom registru.

(Antikorupcija)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
218364957Unesite mišem ovo: 7864