Nekad hanovi, sada hoteli

6

 

U Zvorniku se, s obzirom da je bio upravni centar istoimenog sandžaka do 1851. te da se u gradu nalazi značajan prijelaz preko Drine, uvijek nalazilo više hanova. Početkom dvadesetog vijeka bilo ih je pet, dva u Skeli i tri uz glavnu ulicu. Svi su osim soba za prenoćište imali i štale za smještaj konja. Do 1945. očuvala su se dva. Vlasnik hana kod zgrade Privredne banke bila je Namazđah džamija, a onog kod stambenog bloka u Namadžahu, Selmanagići iz Srebrenice.

Na putu Podromanija - Zvornik - Rača bilo je između dva svjetska rata 38 hanova. Osim onih u Zvorniku, na području grada nalazilo se još 12: u Drinjači, Đevanju, Zlohanju (tri), Jošanici, Diviču, Bijeloj vodi, Karakaju, Krivoj Drini, Kozluku i Šepku. Hanovi su naročito posjećeni bili tokom jesenjih pazarnih dana, kada bi u Zvornik dolazili romanijski seljaci, koje su Zvorničani nazivali da kupe kukuruz. Najčešće su odsjedali u hanu Hakije Hadžigrahića u Skeli. Hanove su do Drugog svjetskog rata posjećivali i trgovci ćurki koji su na području Sapne, Grbavaca i drugih mjesta otkupljivali na hiljade ćurki koje bi potom kroz Zvornik tjerali do većih centara.

7

Prvi hotel u Zvorniku otvoren je u doba austro-ugarske vladavine prije 1895. Vlasnik je bio Lazar Kraus, a nalazio se u blizini tri česme u centru grada. Do 1918. nosio je naziv "Wien", a od 1918. "Beograd". Poslije Drugog svjetskog rata otkupljen je od vlasnika, a potom renoviran i modernizovan. Pod novim imenom "Drina" otvoren je 1. oktobra 1947. U aprilu 1962. podignut je novi hotel "Drina", a 10 godina kasnije proširen je prema jugu i podignut je još jedan sprat. Hotel "Vidikovac" na Diviču otvoren je 1978.

Poslednjih godina u Zvorniku su otvoreni neki novi hoteli i moteli, ali prije toga, jedno vrijeme nije radio ni jedan, jer je hotel “Drina” porušen, a “Vidikovac “ godinama bio zatvoren iako ima izuzetnu lokaciju i pogled. Prije četiri godine ga je kupio i uredio političar i privrednik Jakov Galić. Stariji Zvorničani sa nostalgijom se sjećaju hotela “Drine” koji je imao divnu, ljetnju i cvjetnu baštu, muziku uživo i legendarne konobare, a posebno konobarice poput pokojne Cice, zatim Mice, pa Ane, kao i Ignjata, Bože, Velje ...

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
346785192Unesite mišem ovo: 7959