Neusaglašenost između entitetskog i državnog registra akreditovanih VŠU i dalje postoji, iako iz AVORS tvrde da je nema

Foto: Lj.Đ.

Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske tvrdi da trenutno ne postoje neusaglašenosti registara i da su zahvaljujući intenzivnoj saradnji entitetske i državne agencije riješena dosadašnja sporna pitanja. No, prema istraživanju koje je početkom godine provela neformalna grupa građana "Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome", neusaglašenost registara ipak još uvijek postoji - u državni registar visokoškolskih ustanova u BiH nisu upisane tri visoke škole, koje se nalaze u registru AVORS. To su Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka i Visoka škola za turizam i hotelijersto Trebinje.

Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) je na samom početku ove godine na svojoj zvaničnoj internet stranici postavila izvještaj o vanjskom vrednovanju visokoškolskih ustanova i studijskih programa koji se nalaze u završnoj fazi postupka akreditacije. Na taj način, kako ističu iz ove ustanove, upućuju studente da pri odabiru fakulteta na koji planiraju studirati provjere da li je visokoškolska ustanova u registru akreditovanih visokoškolskih ustanova, te da izvrše uvid u kompletan izvještaj o akreditaciji, kao i izvještaj o recenzijama studijskih programa.

“Jako je važno da studenti mogu dobiti podatak da li je neka visokoškolska ustanova  akreditovana ili ne,  ali isto tako da  pročitaju izvještaje, da vide kako su ocijenjeni po pojedinim kriterijumima prilikom akreditacije. Jer, naravno, nije isto da li je neka visokoškolska ustanova ocjenjena ocjenom tri ili četiri, kao i šta su dobre i lose strane koje su uočene u samom postupku akreditacije. U prethodnom periodu postojala je i bila je izražena razlika u registrima koje vodi naša Agencija sa registrom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA BiH). Tih problema sada nema, odnosno od dolaska novog rukovodstva HEA BiH došlo do uspostavljanja pune saradnje, riješena su sva sporna pitanja koja su bila u prethodnom periodu. Praktično svi oni postupci koje smo mi provodili kao Agencija  u pogledu akreditacija, studijskih programa i ustanova su riješeni, i svi ti postupci odnosno sva ta rješenja  o akreditaciji upisana su u registar koji se vodi na nivou BiH” – navodi se u informacijama AVORS, koje su, na njihovo traženje, dali neformalnoj grupi studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Dodaju, takođe, da trenutno ne postoje neusaglašenosti registara i razlika i da je intenzivna  saradnja dvije agencije i rješavanje dosadašnjih spornih pitanja olakšanje i za studente, koji su zapravo najviše trpili zbog neusklađenosti entitetskog i državnog registra.

No, prema istraživanju koje je početkom godine provela neformalna grupa građana, neusaglašenost registara ipak još uvijek postoji – u državni registar visokoškolskih ustanova u BiH nisu upisane tri visoke škole, koje se nalaze u registru AVORS. To su Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka škola za turizam i hotelijersto Trebinje.

U oba, entitetski i državni registar, upisano je ukupno 15 visokoškoskih ustanova iz RS, od kojih je za 11 završen postupak akreditacije, a četiri su u postupku akreditacije. Samo u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja RS ukupno je upisano 18 visokoškolskih ustanova. Prema statusima, završen je postupak akreditacije za Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet “Sinergija” Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Visoku školu “Banja Luka College”, Visoku školu za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac, Slobomir P Univerzitet, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, Visoku medicinsku škola Prijedor i Visoku medicinsku škola zdravstva Doboj.

Sa statusom da su u postupku akreditacije u registru AVORS su Panevropski univerzitet “Apeiron”, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, Visoka poslovno-tehnička škola Doboj i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, a smatraju se akreditovanim do završetka tog postupka, koji je određen rješenjima.

AVORS Visoku školu za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoku školu za turizam i hotelijerstvo Trebinje i Visoku školu “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka takođe vodi da su u postupku akreditacije, te ih isto tako smatra akreditovanim do okončanja postupka. Međutim, nije poznato kada ti rokovi ističu, jer za razliku od drugih visokoškolskih ustanova za ove tri Visoke škole nema javno istaknutih dokumenata kada su podnijeli zahtjev za akreditaciju i do kada je određen rok za završetak postupka.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
186432579Unesite mišem ovo: 2121