Novac hiljada građana ostao na računima bivših distribucija ERS-a

AAA

 

Hiljadama potrošača električne energije u Republici Srpskoj ostao je novac na računima nekadašnjih distributivnih preduzeća jer su bili u preplati. Naplata struje je prešla na posebno pravno lice u organizaciji Elektroprivrede, ali preplaćeni novac građana nije automatski prebačen niti im je vraćen.

Od 1. aprila u Republici Srpskoj poslove snabdijevanja i naplate je preuzela Direkcija za javno snabdijevanje. Međutim, potrošačima koji su bili u preplati, višak uplaćenih sredstava nije automatski prebačen na nove račune niti im je vraćen na račun u banci sa kojeg su uplaćivali.

Kupci zbog toga ponovo moraju u redove i da u njima čekaju.

Redovno sam jedan mjesec bio u preplati. Kada dobijem račun za prošli, već uplaćujem novac za sljedeći mjesec.  Međutim, na novim računima se ta preplata ne vidi. Ne shvatam po kojem osnovu je neko zadržao moj novac i zašto on nije automatski prebačen na račun novog snabdjevača”, požalio se jedan stanovnik Banjaluke novinaru CAPITAL-a.

Samo opcija čekanje u redu

U “Elektrokrajini” se pravdaju da im zakon ne dozvoljava prebacivanje novca na taj način.

Prenos sredstava kupaca sa računa jednog pravnog lica na račun drugog pravnog lica dozvoljen je isključivo uz pisanu saglasnost kupca odnosno nije bio moguć „automatski“ prenos sredstava bez pisane saglasnosti kupca”, kažu oni.

Potrošače koji su ostali u pretplati upućuju na šaltere uslužnih centara „Elektrokrajine“ da podnesu zahtjev.

Kupci u obrascu navode naplatni broj i ostale podatke o mjernom mjestu, te biraju između dvije opcije – da se povrat pretplate izvrši na njihov žiro-račun u banci ili da se sredstva preusmjere na račun novog snabdjevača. Obrazac zahtjeva može podnijeti isključivo vlasnik mjernog mjesta uz prilaganje na uvid lične karte, ili drugo lice uz ovjerenu punomoć vlasnika”, poručuju iz uprave „Elektrokrajine“.

U Udruženju za zaštitu potrošača “Don” nisu saglasni sa ovim obrazloženjem i kažu da su potrošači u cijeli proces kako da povrate svoj novac morali biti upućeni mnogo ranije.

Prema njihovoj ocjeni ljudima koji su u dugovanju ili preplati je trebalo ranije pojasniti šta ih čeka nakon promjene snabdjevača.

Problem i sa ugovorima

Prema informacijama sa kojima raspolažu samo u „Elektrokrajini“ više hiljada kupaca iz kategorije domaćinstava ima pretplatu uključujući i one sa iznosima od nekoliko feninga. Do sada je samo za njih 150 izvršen povrat preplate.

Podsjećamo, djelatnost snabdijevanja kupaca iz kategorije domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh je početkom aprila preuzela „Elektroprivreda RS“, odnosno Direkcija za javno snabdijevanje.

„Elektrokrajina“ i ostala elektrodistributivna preduzeća su postali operatori distributivnog sistema (ODS) zaduženi za poslove izgradnje i sanacije distributivne mreže, očitanja potrošnje električne energije sa mjernih mjesta i priključenja kupaca na mrežu.

U Udruženju za zaštitu potrošača „Don“ problem vide i u novim ugovorima koje su građani morali potpisati.

“Na primjer nacrt ugovora nemamo na sajtu Elektroprivrede Republike Srpske. Tražili smo da se on dodatno uredi jer postoje određene stavke koje su zaobišle Zakon o zaštiti potrošača”, kažu u ovom udruženju.

 

( Izvor: Kapital)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
241596378Unesite mišem ovo: 5588