NOVIH 120 METARA ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA U „ALUMINI“

j

 

Kompanija „Alumina“ dobila je novu trasu željezničkog kolosijeka. Upravo ovih dana  završeno je postavljanje pragova i šina u dužini od 120 metara na petom industrijskom kolosijeku, što će, ocjejnjuju u sektoru Logistika, omogućiti da se poveća operativna sposobnost u željezničkom transportu, prije svega kad je u pitanju doprema osnovnih sirovina potrebnih za proces proizvodnje u ovom kolektivu, ali i da se ubrza dinamika utovara i otpreme gotovih proizvoda iz fabričkog kruga.

Direktor sektor Logistika u kompaniji „Alumina“ Stevo Savić kaže da se već duži period, prilikom donošenja  investicionih planova, insistira da se odvoje potrebna sredstva kako bi se  izvršila sanacija petog industrijskog kolosijeka.

-Ciljevi su jednostavni - povećanje operativne sposobnosti službe logistika, dok s druge strane ukazujemo menadžmentu na jedan negativan trend koji imamo, a to je smanjen obim prevoza roba i proizvoda željeznicom i povećanje otpreme drumskim transportomnavodi Savić, naglašavajući da su u tom cilju naišli na razumijevanje rukovodstva kompanije.

On kaže da su proteklih dana sopstvenim snagama, angažovanjem pojedinih fabričkih službi, izvršeni određeni radovi na pripremi za polaganje nove željezničke trase, dok je sa Željeznicama Republike Srpske potpisan ugovor o postavljanju pragova i šina, te ostalih radnji koje su neophodne da bi se ovaj projekat doveo do kraja.

-Sanacijom ovog kolosijeka, prije svega,  značajno ćemo ubrzati tok prijema sirovina, odnosno otpreme gotovih proizvoda, ali i praznih vagona i stavljanje u funkciju narednih transporta  – objašnjava Savić.

jj

Kompanija „Alumina“ raspolaže sa značajnim resursima u željezničkoj infrastrukturi s obzirom na obim roba i proizvoda koji se godišnje realizuju u ovoj fabrici. Ovdje je pet industrijskih kolosijeka i oko 6.150 metara željezničke trase i kako ističu u sektoru Logistika u narednom periodu biće nastavljena modernizacija željezničke infrastrukture kako bi što više roba i proizvoda bilo prevezeno željeznicom.

-Jedan od ciljeva koji je sektor Logistika postavio pred sebe za 2022. godinu jeste nastavak dalje modernizacije industrijskog kolosijeka u krugu fabrike „Alumina“, zatim povećanje količina prevoza roba željeznicom i nastavak daljih ulaganja u skretničku opremu – ističe Savić, dodajući da ulaganja u željezničku infrastrukturu upravo imaju za cilj da se zaustavi negativan trend prevoza roba željeznicom, koji je prisutan posljednjih godina.

jjjj

-Interes kompanije  „Alumina“ je da Željeznice Republike Srpske razvijaju svoje kapacitete, jer projektujemo da bi obim naše saradnje u narednom periodu trebao da raste iz godine u godinu – naveo je Savić, podsjećajući da je ne tako davno „Alumina“ prevozila željezničkim transportom više od dva miliona tona raznih roba godišnje.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
382694157Unesite mišem ovo: 6176