Počela sedmica sudskog poravnjanja

5

 

U Osnovnom sudu u Zvorniku, za građane Zvornika i opštine Osmaka,  kao i u u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od danas  do 03. decembra održava se „Sedmice sudskog poravnanja“. Cilj organizovanja “Sedmice sudskog poravnanja”  jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku,  koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Sudsko poravnjanje je mirni sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumjeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta i slično. Prilikom zaključenja sudskog poravnjanja stranke same biraju način reješavanja spora i poravnanja/nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka,  te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
576431982Unesite mišem ovo: 3259