Ponovljeni prošlogodišnji javni pozivi za vađenje materijala iz rijeke Bosne u Maglaju i Zavidovićima

10

 

„Šljunkare, zapravo, zanima samo vađenje šljunka kao privredna djelatnost, a oni ne mare puno za zaštitu građana i njihove imovine od poplava.“, ističu aktivisti.

Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo objavila je Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeka Bosne, Drine i Krivaje, sa rokom prijave zainteresovanih privrednih društava do 13.07.2022. godine, nakon čega će sa odabranim izvođačima sklopiti ugovore i izdati vodne saglasnosti do 31.12.2022.

U općini Maglaj traže se ponude za lokalitete „Uzvodno iz gradskog mosta“ gdje treba izvesti 1.000 m3, „Nizvodno od gradskog mosta“ 2.000 m3,, te „Omerdino polje“ za 3.000 m3,  „Ušće rijeke Jablanice“ za 1.000 m3  i „Ušće rijeke Liješnice“ za izvoženje 500 m3 materijala.

U Zavidovićima na rijeci Krivaji, koja kao i Bosna spada u vode prve kategorije, planirani su radovi uzvodno i nizvodno od lokalnog mosta u Brezicima, gdje je u planu izvoženje 7.650 m3, na „Pjenovcu“ 4.200 m3, ispod visećeg mosta u Skrozama 720 m3 i na ušću rijeke Krivaje u Bosnu 5.000 m3.

Planirani su radovi na produbljivanju korita rijeke Bosne i u gradovima Visoko na lokalitetetima u naselju Ozrakovićima, te na dva lokaliteta u naselju Mulići, a u Zenici u Mjesnim zajednicama Bilmišće i Bilino Polje. Javnim pozivom su obuhvaćeni i radovi na šest lokaliteta u općini Kakanj, odnosno u naseljina Ćatići, Karaulsko polje, Modrinje, Tičići i na dva lokaliteta u naselju Doboj.  Agencija za vodno područje rijeke Save su na objavljenom skupnom Javnom pozivu obuhvatili i rijeku Drinu, na kojoj je u općini Foča (FBiH) planirano izvođenje radova na lokalitetu „Crna Stijena“.

Kada je riječ o Javnom pozivu za Maglaj i Zavidoviće, na čijim područjima djeluju aktivisti neformalnih građanskih grupa „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ i „Za legalnu eksploataciju šljunka u Zavidovićima i Žepču“ on je praktično prepisan sa prošlogodišnjeg iz septembru. U Maglaju je tada na raspisani Javni poziv za šest lokacija nadležnoj Agenciji iz Sarajeva ponuda pristigla samo za lokalitet Ulišnjak-Fojnica, dok za ostalih pet nije bilo zainteresovanih i oni se sada nalaze na novom tenderu. Za četiri ponuđena lokaliteta na rijeci Krivaji u Zavidovićima nije bilo niti jedne ponude, pa je novi tender takođe prepisani prošlogodišnji sa istim količinama planiranog izvoza materijala.

Na prošlogodišnjem Javnom pozivu za Žepče su pristigle ponude za svih šest lokaliteta, tako da je na ovom ova lokalna zajednica izostavljena iz tendera.

Da li će se šljunkarska preduzeća javiti na praktično ponovljeni Javni poziv u Maglaju i Zavidovićima, ostaje da se vidi, a ako ponovo ne bude zainteresovanih to znači da njih zanima samo profit, a da ne mare puno za produbljivanje i čišćenje korita rijeka kao preventivu za sprječavanja novih poplava.

„Na ovo ponašanje šljunkara ukazivali smo od samog početka svog djelovanja, zalažući se za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka. Mi smo se prije svega borili da se obezbijedi produbljivanje i čišćenje rijeke Bosne, kako eventualni nanosi i otpad u povećanim vodostajima ne bi donosili probleme građanima i poplave. One kakve su bile 2014., 2010. i u ranijim godinama. Ukazivali smo da šljunkare, zapravo, zanima samo vađenje šljunka kao privredna djelatnost, a da oni ne mare puno za zaštitu građana i njihove imovine“ – kaže član grupe iz Maglaja Zumra Gušo.

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
672145938Unesite mišem ovo: 3448