Potvrđene sumnje u nelegalni iskop šljunka u Čelopeku kod Zvornika

22

 

"Javna ustanova "Vode Srpske" trenutno nema zaključen ugovor o dislokaciji i vađenju materijala iz korita rijeke Drine na području Čelopeka."

Potvrđene su sumnje aktivista, koji se u slivu rijeke Drine bore protiv nezakonite i nekontrolisane eksploatacije šljunka, da su aktivnosti šljunkara sa mašinama u Čelopeku nadomak Zvornika nelegalne. “Građanska patrola” je u prošle nedjelje (9.7.2023.) snimila njihov rad i video i foto dokumentaciju uz prijavu dostavila JU „Vode Srpske“ i Inspektoratu RS, tražeći postupanje nadležnih.

“Na osnovu vaše prijave sumnji o nelegalnoj eksploataciji šljunka iz korita rijeke Drine u naselju Čelopek na području Grada Zvornik, od 12. jula 2023. godine, obavještavamo vas da Javna ustanova “Vode Srpske trenutno nema zaključen ugovor o dislokaciji i vađenju materijala iz korita rijeke Drine na području Čelopeka, te smo predmetnu prijavu proslijedili Republičkoj upravi za inspekcijske poslove (Vodnoj inspekciji) na dalje postupanje, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima” – veoma brzo stigao je odgovor od Javne ustanove za upravljanje vodotokom u RS.

1

Inače, u JU „Vode Srpske“ se, po svemu sudeći, kao i u Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, suočavaju sa problemom nedovoljne zainteresovanosti privrednih društava za učešće na tenderima za odabir izvođača radova na vađenju riječnog materijala, odnosno na čišćenju i produbljivanju korita rijeka u ovom entitetu radi povećanja proticajnog profila. Sa ovim problemom njihove kolege zadužene za upravlajnje vodotokom u Federaciji se susreću od prošle godine, a u RS izgleda tek od ove.

Naime, “Vode Srpske” su nakon obilnijih majskih padavina i izlijevanja vode iz korita Une, Sane i Mlječanice u Prijedoru, Kozarskoj Drubici, Novom Gradu i Kostajnici 15. maja raspisale Javni poziv za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka. Tenderom su obuhvaćena četiri lokaliteta u Kozarskoj Dubici, tri u Kostajnici, dva u Novom Gradu, po jedan u u Prijedoru i Srpcu.

Prema procjeni stručnjaka i na osnovu dojava iz lokalnih zajednica, tim Javnim pozivom obuhvaćeni su i radovi u vodotocima Ćehotina, Lim, Vrbanja, Vrbas i Sušica, a predviđen je i produžetak radova na dva lokaliteta u Zvorniku u slivu rijeke Drine. Ukupno je raspisan tender za izvođenje radova na 18 lokaliteta.

22

Međutim, “Vode Srpske” su očigledno bile primorane da nakon otvaranja ponuda 24. maja, naredni mjesec (14.6.2023.) ponove Javni poziv na čak 14 lokaliteta. Ponovnim tenderom izostavljeni su lokaliteti “Župa” u Trebinju, “Ušće Osovice” u Srpcu, “Branjevo” u Zvorniku i “Crnadak” u Laktašima. U obnovljeni Javni poziv u junu uključeni su radovi i na lokalitetima “Bosnica” kod Šamca i “Topola” u Bratuncu.

“Imali smo rezervu kod nekih lokaliteta da neće biti zainteresovanih šljunkara, koji, primjera radi, za iskop svega 217 ili 341 kubnih metara riječnog materijala iz rijeke Mlječanice u Kotor Varošu neće ući u tenderski postupak pribavljanja raznih potvrda i dokumentacije. Ali, da će baš na 14 lokaliteta biti ponovljen postuak nismo očekivali. Raspolažemo sa ažuriranim podacima da u vodotocima u RS trenutno ima 45 legalnih lokaliteta. Nastojaćemo da do kasne jeseni, kada se očekuju obilnije padavine, animirano nadležne u lokalnih zajednicama da kandiduju lokalitete za radove potencijalna kritična mjesta za poplave. Odnosno, da nam se ponovo ne ponovlja priča iz decembra prošle godine, januara i maja ove godine da se Javni pozivi raspisuju tek nakon što se zbog padavina poveća nivo vode u rijekama i zaprijete poplave” – reakcija je aktivista koji se u slivu rijeka u RS zalažu za uređeno korito i bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka.

 

Lj.Đ., Antikorupcija

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
486579132Unesite mišem ovo: 5278