POZITIVAN TREND PRIVREDNIH KRETANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

kh

 

Privreda Republike Srpske bilježi pozitivan trend poslovnih rezultata, rečeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Privredne komore Republike Srpske, na kojoj su analizirana privredna kretanja u Srpskoj tokom prvih devet mjeseci ove godine.  Vrijednost ostvarenog izvoza u ovom periodu iznosi 3,17 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na isti period 2020. godine povećanje za više od 730 miliona konvertibilnih maraka, dok je prosječna neto plata u septembru ove godine iznosila 1.026 KM.

-Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u devet mjeseci ove godine povećana je za 14 odsto u odnosu na isti period 2020. godine – rekao je Pero Ćorić,  predsjednik Privredne komore Republike Srpske. Kako je naveo,  ukupan obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u periodu januar-sepembar ove godine iznosio 7,16 milijardi KM, što je u poređenju sa ostvarenim obimom u istom periodu prošle godine više za 1,45 milijardi KM.

gjjg

Iz navednih podataka može se reći da su to pozitivni trendovi koji daju ohrabrenje da ćemo u narednom periodu nastaviti ovaj trend i da ćemo ovu godinu završiti i sa većim stopama privrednog rasta i sa povećanim bruto društvenim proizvodom, rekao je Ćorić prije sjednice Upravnog odbora Privredne komore koja je održana u prostrijama zvorničke kompanije „Alumina“.

Podsjećajući da je prošla godina, generalno gledano, bila loša zbog pandemije virusa korona, Ćorić je rekao da je i broj zaposlenih, sa malim oscilacijama, ostao na istom nivou, čak i povećan zahvaljujući velikoj društvenoj odgovornosti privrednih subjekata u prerađivačkoj industriji.

Ćorić je naglasio da je predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“ Mile Matić upoznao rukovodstvo Privredne komore Republike Srpske sa razvojem i perspektivama zvorničkog kolektiva.

g

-U kompaniji „Alumina“ dominanto je znanje i u ovom kolektivu radi veliki broj stručnjaka, što je potvrda da se bez kvalitetnog obrazovanja i visokostručne radne snage ne mogu praviti veći iskoraci u privredi Republike Srpske, pogotovo u preduzećima gdje je su struka i nauka suštinski parametri - rekao je Ćorić.

Ističući da je u „Alumini“ u prethodnim godinama uspješno završeno nekoliko projekata, Ćorić je izrazio očekivanja da će se u neko dogledno vrijeme i statusno pitanje ovog kolektiva riješiti na opšte zadovoljstvo zaposlenih, regije i Republike Srpske.

Predsjednik Upravnog odbora Privredne komor Republike Srpska Borko Đurić podsjetio je da je „Alumina“ u zadnjih nekoliko godina najveći izvoznik u Republici Srpskoj, što je garancija da se može i više i bolje.

-Treba tražiti načina da se omogući realizacija svih zamišljenih ideja koje imaju u ovom kolektivu, jer polazeći od toga da je na samom početku kada je fabrika napravljena bio samo jedan proizvod, koji danas zauzima najmanji procenat ukupnih proizvodnih aktivnosti „Alumine“, dok sada ovaj kolektiv ima lepezu od 30 proizvoda sa mogućnošću mnoštva novih proizvoda i proširenja kapaciteta - rekao je Đurić i dodao da Privredna komora Republike Srpske nastavlja započetu praksu da posjećuje i obilazi privredne subjekte i u njima održava sjednice Upravnog odbora kako bi kompletnije stekla uvid šta su stvarni privredni potencijali Republike Srpske.

-S druge strane nastojimo da se kroz naše aktivnosti posvetimo rješavanju onih pitanja, ili kandidovanjem pitanja, koja su od interesa za privredu Republike Srpske - rekao je Đurić i naglasio da je kompanija "Alumina" izuzetan i kapacitet i potencijal koji sigurno može da čini okosnicu privrednog razvoja Republike Srpske.

Članovi Upravnog odbora Privredne komore Republike Srpske boravak u kompaniji „Alumina“ iskoristili su i da se, u pratnji svojih domaćina, upoznaju  i sa proizvodnim procesom u ovoj fabrici, tokom obilaska proizvodnih objekata u najvećem zvorničkom kolektivu.  

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
537196824Unesite mišem ovo: 6432