Radnici kompanije “Alumina” uputili novu ponudu za otkup državnih potraživanja

1

 

Radnici kompanije “Alumina” i članovi Sindikata metalske industrije i rudarstva uputili su novu ponudu za otkup državnih potraživanja koja su priznata u stečajnom postupku Fabrike glinice Birač AD u stečaju.

Kako stoji u ponudi Sindikata, priznata potraživanja povjerilaca u ovom stečajnom postupku iznose 90,5 miliona KM, od kojih su državna potraživanja oko 42.500.000 KM (Poreska uprava Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Fond PIO, Fond zdravstva, i Elektro Bijeljina).

“Imajući u vidu u kakvom je položaju bila ‘Alumina’ 2013. godine kada je otvoren stečaj nad Birač-em, a u kakvoj je poziciji sada, nesumnjivo se može vidjeti koliki doprinos su radnici i menadžment ‘Alumine’ imali u podizanju ovog privrednog giganta koji je bio u gotovo bezizlaznoj situaciji. Bez naših napora ne bi bilo moguće postići sve ovo što se ostvarilo, pa između ostalog i redovno izmirenje svih poreza i doprinosa, koje, priznaćete, nije uopšte malo”, navedeno je u inicijativi upućenoj Vladi Republike Srpske, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Fondu PIO RS, FZO RS, kao i Stečajnom upravniku Birač AD.

Kako je navedeno u inicijativi, broj zaposlenih je porastao za više od 50 odsto u odnosu na 2013. godinu, tako da sad “Alumina” ima oko 1.500 zaspolenih i kreditno sposobnih radnika.

“Sada kada su ključni sporovi vođeni nad Birač-em riješeni i kad stečajni postupak može da se privede kraju radnici su izrazili želju (a imaju i pravo) da budu uključeni u postupak namirenja i prodaje, tj. otkupa potraživanja u stečajnoj masi. Za razliku od dopisa koji smo poslali 10.8.2018. godine kada se očekivao zaluženi prenos dijela državnog potraživanja na radnike, sada nudimo i otkup svih ostalih državnih potraživanja u cjelosti. Napominjemo da imamo dovoljan broj zainteresovanih radnika koji su spremni kreditno da se zaduže za ovu namjenu”, zaljučili su radnici u inicijativi upućenoj institucijama Republike Srpske.

Sindikalni odbor napominje da je nakon otvaranja stečaja “Alumina” kao kćerka kompanija prošla kroz težak period promjene poslovne koncepcije u odnosu na način poslovanja ranijih litvanskih vlasnika.

“Mi kao radnici godinama smo davali i više nego što možemo da fizički iznesemo ne bi li se ovaj gigant podigao. Najveći doprinos odličnim poslovnim rezultatima dali su radnici sa menadžmentom fabrike, tako da sve ovo predstavlja nesumnjiv garant budućem stabilnom razvoju fabrike. Upravo ovi argumenti, te izuzetna stručnost radnika i kompletnost uprave su jedina i najbolja preporuka zašto bi vi kao povjerilac i državna ustanova ukoliko ovo potraživanje prodajete trebalo da isto prodate isključivo radnicima”, navedeno je u dopisu.

Sindikat navodi da su radnici “Alumine” već započeli postupak otkupa potraživanja FG Birač, te uz podršku bankarstog sektora imaju mogućnost da potraživanja plate onoliko koliko isto nominalno iznosi uz uvećanje od dodatnih 10.000KM.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
126435897Unesite mišem ovo: 3981