Sistem finansijskog upravljanja u javnom sektoru

2

 

Radni sastanak o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja u javnom sektoru održan je u Gradskoj upravi grada Zvornika.

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem internih kontrola koji utvrđuje i za koji je odgovoran rukovodilac, a kojim se obezbjeđuje razumna uvjerenost da će budžetska i druga sredstva koristiti zakonito, ekonomično, efikasno i efektivno.

10

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova sa područja grada Zvornika.

( Izvor: Gradska uprava )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
576942318Unesite mišem ovo: 7227