Slobomir P Univerzitetu isteklo vrijeme. Status i dalje nejasan.

d

 

Unazad godinu i po, iz neformalne grupe studenata ''Akreditovane visokoškoksle ustanove - priznate diplome'' su nadležne, u više navrata, upozoravali da su zabrinuti šta će biti sa studentima ukoliko se do krajnjeg roka ne obezbijedi akreditacija.

Slobomir P Univerzitetu je danas (21.01.2022. godine) istekao krajnji rok za reakreditaciju, prema Dopunskom rješenju Agencije za visoko obrazovanje RS, od 16. januara 2020. godine.

Ona je započeta Zahtjevom od 12. decembra 2019. godine, jer nakon isteka važeće četvorogodišnje akreditacije izdate u decembru 2014. godine nije okončan postupak reakreditacije. Sve do ovog mjeseca, Slobomir P Univerzitet je kod Agencije za visoko obrazovanje RS bio u statusu “ustanova u postupku provjere preduslova za reakreditaciju”. Prošle nedjelje se on promjenio u status “ustanova u postupku reakreditacije”, ali do isteka najduže određenog roka da obezbijedi validnu akreditaciju, odnosno nije upisan u entiteski registar kao akreditovana visokoškolska ustanova.

20

U Državni, odnosno registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, ova prva privatna visokoškolska ustanova, sa  Odjeljenjima u Bijeljini i Doboju i sa šest fakulteta, osnovana 2003. godine, nije nikada upisana. Zvanično obrazloženje za odbijanje upisa u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH bilo je da je proces akreditacije Slobomir P Univerziteta odstupao od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH.

Unazad godinu i po, iz neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškoksle ustanove – priznate diplome” su nadležne, u više navrata, upozoravali da su zabrinuti šta će biti sa studentima ukoliko se do krajnjeg roka ne obezbijedi akreditacija.

21

“Upozoravali smo Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo na taj krajnji rok, ali i na ranije probleme koje je Univerzitet imao i zbog kojih su im se zvanično obraćali nezadovoljni profesori, zbog problema sa neisplaćivanjem plata i uslovima rada, manjka studenata i finansijskih problema. Uostalom, ustanova je bila i „na dobošu“, stečaj je izbjegla “za dlaku” 3. decembra 2020. godine, kada je povjerenik, “Naša banka”, povukla prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad „Slobomir P Univerzitetom“ jer je osnivač i vlasnik Slobodan Pavlović izmirio dug od 1,5 miliona KM koji je ta obrazovna ustanova imala prema toj banci.” riječi su člana Grupe Gorana Ristića.

Poslednji put ministarstvu su se iz Grupe zvanično obraćali 13. decembra prošle godine pitanjem “Kakav je trenutni status SPU u procesu reakreditovanja i koje mjere su Ministarstvu na raspolaganju i namjerava li ih preduzeti, ukoliko do isteka određenog roka istu ne obezbijedi”. Međutim, odgovor i pored isteklog roka za odgovor po Zakonu o pristupu informacijama, nisu dobili. Tri dana nakon tog upita, u saobraćajnoj nesreći u SAD, 16. decembra, poginuo je osnivač i vlasnik ovog univerziteta Slobodan Pavlović.

To bi takođe moglo negativno uticati na rješavanje konačnog statusa oko 280 preostalih studenata koliko ih ima prema procjenama, jer je do zvaničnih podataka iz ove ustanove nemoguće doći, a ni aktuelni rektor prof. Vojislav Avramović se ne oglašava u javnosti.

“Upitan je i taj broj studenata. Među njima je i osamdesetak onih iz Srbije, kojima se na SPU “peglaju” diplome master studija, odnosno muzičke akademije. Na ostalih pet fakulteta praktično nema studenata i nastava se održava samo “on line”. Ali nema ni profesora. Javljaju mi bivše kolege da im se žale zaposleni u administraciji da im je teško posmatrati sliku praznih zidova amfiteatara i kabineta”, riječi su prof. dr Steve Pašalića, koji je takođe jedan od onih koji su se kratko zadržali u ovoj VŠU.

On se obratio Grupi sa željom, kako je rekao, da pomogne i kolegama i studentima i podnosio je niz prijava za intervencije prema Ministarstvu i Inspektoratu RS, ali bez rezultata.

Provjerom situacije na Univerzitetu, primjetna je zabrinutost studenata koji dolaze da se raspitaju  u kojoj je fazi obezbjeđenje akreditacije.

“Brine nas što su dijelovi Odjeljenja u Doboju već izdati drugim poslovnim licima, konkretno za noćni klub. Na zvaničnom sajtu Akademija umjetnosti Beograd  je već “prisvojila” našu Muzičku akademiju, niko nam se zvanično ne obraća kakav je zapravo status SPU, kada je akreditacija i validnost diploma koje izdaje Univerzitet u pitanju.”, riječi su jednog od vidno zabrinutih dobojskih studenata Slobomir P Univerziteta. Dok se nadležni i dalje ne oglašavaju.

22

( antikorupcija.info )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
831249657Unesite mišem ovo: 2897