У четвртак, 28. марта - 28. редовна сједница Скупштине града

sds

У четвртак, 28. марта, са почетком у 10:00 часова у великој сали Градске управе биће одржана 28. редовна сједница Скупштине града Зворника.

Предвиђен је следећи дневни ред:

1. Разматрање Записника са 27. редовне сједнице Скупштине града Зворник

2. Одборничка питања

3. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2023. години

4. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градскогграђевинског земљишта за 2024 годину

5. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ „Рекреативно спортски центар“, Зворник

6. Разматрање Приједлога Одлуке о оснивању организационе јединице ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, организациона јединица „Невен“, Каракај

7. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању индивидуалног стамбеног објекта на привремено кориштење и управљање Ловачком удружењу „Вукови са Дрине“ Зворник

8. Разматрање Приједлога Одлуке о давању сагласности на залагање имовине

9. Разматрање Приједлога Одлуке о уклањању објекта у граду Зворник ради изградње паркинг простора и уређења саобраћајних површина

10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о расписивању лицитације за продају некретнина

11. Разматрање Приједлога Програма коришћења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2024 годину

12. Разматрање Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе Зворник за 2024 годину

13. Разматрање Информације о стању безбједности саобраћаја на подручју  града Зворника за 2023 годину

14. Разматрање Информације о стању у спорту на подручју града Зворник за 2023 годину

15. Разматрање Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног развоја града Зворник (2018-2027) за период 2025-2027 година

16. Разматрање Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01.-31.12.2023  године

17. Разрјешење, избор и именовање

17.1. Именовање вд члана Управног одбора ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“,Зворник

Материјал за сједницу можете преузети на линку https://gradzvornik.org/dokumenti/

 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
132569874Unesite mišem ovo: 8881